Byråd og direktion på besøg i Vrangeskov om nyt Aktivitets- og Naturhus.

Onsdag den 12. august var Ringsted Byråd og direktion på udflugt til Vrangeskov, hvor de fik præsenteret de foreløbige skitser og ideer til Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. Vi håber nu at det samlede byråd vil bakke op om etablering og drift af huset, og bevillige den nødvendige økonomi. Det bliver simpelthen super godt, og et sted som vi alle vil komme til at dele med hinanden.
Styregruppen for vores landsbyklynge har arbejdet ihærdigt siden efteråret, og det blev ikke lettere af, at corona situationen forsøgte at sikke en kæp i hjulet. Arbejdet fortsatte og der er afholdt mange video-møder, og ud af de 14 landsbyklynger som har ansøgt om projektstøtte til skitse- og ideudvikling, er det kun 2 klynger som er “kommet igennem”, hvoraf Søskovlandets projekt er det ene.
Status er nu, at vi lægger sidste hånd på skitser og ideer sammen med Spektrum Arkitekter, hvorefter vi glæder os til at vise det hele til jer på et åbent borgermøde. Og frem til 1. december skal vi arbejde med ansøgning til Realdania/Lokale & Anlægsfonden/DGI om økonomisk støtte til anlæg af huset. Her er en specifik pulje til landsbyklynger på 50 mio kr. og maksimum pr. projekt er 4,5 mio kroner, og det er cirka det som Søskovlandet skal ansøger om.
Så efter nytår håber vi at komme i gang med detalje planlægning, herunder materialer og alt det andet sjove. Forinden skal vi have en hel del tilladelser fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, og der er meget arbejde forbundet hermed. En stor tak skal lyde til alle som har bidraget med ideer og konstruktive forslag. Vi ved at det ikke er alles ønsker som bliver opfyldt, og vi ved også, at det er en laaaaang proces, og vi ved også, at det bliver et super godt mødested.
Vi glæder os – og håber også at I gør det samme.
Fortsat god sommer – gode hilsner fra Styregruppen i Søskovlandet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *