Borgerundersøgelsen

Borgerundersøgelsen blev udført i 2018 og mundede ud i en rapport, der kan læses her: Rapport Landsbyklyngen Søhøjlandet_WEB

 • I kapitel 1 er landsbyklyngens baggrund, udfordringer
  og motivationer beskrevet.
 • I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra rapporten. Det gælder dels de demografiske og geografiske data og dels resultaterne af borgerundersøgelsen.
 • Kapitel 3 stiller skarpt på Landsbyklyngen Søhøjlandet. Her får læseren indsigt i klyngens geografi og overblik over klyngens demografiske profil.
 • I kapitel 4 præsenteres resultaterne af borgerundersøgelsen. Her vil de seks fokusområder blive
  introduceret med fokus på Landsbyklyngen Søhøjlandet.
 • Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver
  for landsbyklyngen.