Referat styregruppemøde 16. juni 2020

Til stede: Peter Hansen, Frank Nilsen og Ulrich Hjort Hansen
Afbud: Finn Andersen – Lasse udeblev pga. arbejde
1) Den foreslåede placering af hus fastholdes indtil videre. Vi afventer udviklingen af mulighed for beskæring/fældning af træer mod vest. (For egen regning vil jeg foreslå huset flyttes 5 meter mod øst i tilfælde af at træer forbliver)
2) Der er dukket en skov-plet op som jeg har fundet i Arealinformation (se vedhæftede kort) med såkaldt §25 skov – konsekvenser af denne udpegning er sendt til Jens Peter Simonsen i Naturstyrelsen
for en kommentar (kan være alvorlig dersom træer ikke må fældes)
3) Mageskifte af jord mellem Ringsted Kommune og Naturstyrelsen. UHH laver kort med indtegnet arealer som forslag til mageskifte og sender til NST Jens Peter Simonsen for en udtalelse.
Jens Peter er umiddelbart fortaler for denne løsning.
4) Er det muligt med en opstalt af huset set med ryggen til traktørstet – hvor man kan se søen i baggrunden under træerne/mellem træerne. Kunne være rigtig fint til præsentation for Realdania/LogA og Ringsted Kommune
5) Det blev besluttet at der ikke planlægges med et kanohus ved søen. Behovet herfor er meget usikkert og derfor indgår det ikke i projektet pt. Vil være hensigtsmæssigt at arbejd med på et senere
tidspunkt.
6) Bus p-plads og bus vende-plads ved traktørstedet – UHH kommer med et tegningsudkast som stiles til NST Jens Peter Simonsen for en kommentar og herefter indgår i planlægningen til Teknik & Miljø i Ringsted Kommune.
7) Forslag til Ringsted Kommunes budget for 2021 med økonomi til anlæg af Aktivitets- og Naturhus – UHH skriver dette og sender til rette vedkommende i kommunen.

8) Midtvejsmøde med Realdania/LogA/DGI er den 30. juni kl. 16.00 i mødelokale på Rønnedevej.
Joan og Sofie er velkommen og kan også “blive hjemme”.
9) Arrangement med Ringsted Kommunes byråd og direktion er fastsat og bliver den 12. august kl.
17.00 – 18.00. Hvis Joan eller Sofie kan være til stede og deltage ved præsentation vil det være super