Fakta

I dette afsnit har vi samlet fakta der understøtter Søholmhus projektet.

GEOGRAFI

Søskovlandet Sjælland omfatter landsbyerne og lokalområderne omkring Jystrup-Valsølille i midten, Vigersted i vest, Kværkeby-Fjællebro i øst samt Haraldsted-Allindemagle i vest. I syd grænser klyngen op til Benløse og Ringsted. I nord grænser den op til Lejre og Hvalsø.

Kort over Søskovlandet Sjælland med sort grænselinje

OM JYSTRUP-VALSØLILLE

Jystrup By strækker sig over et stort areal, sammensat af bebyggelser fra forskellige tidsperioder – primært indenfor de sidste 150 år. Der bor ca. 1.500 borgere i området som udover selve Jystrup by, rummer en perlerække af mindre landsbysamfund og landområder.

Jystrup-Valsølille området er beriget med store sammenhængende skovområder, enge, søer og ellesumpe samt en righoldig varieret kulturarv bestående af både bygninger og fortidsminder. Sporvejsmuseet, golfbanerne og de mange muligheder for friluftsliv i Skjoldenæsholm- og Bidstrupskovene tiltrækker mange besøgende fra nær og fjern.

Jystrup har næsten al det en landsby skal have – fra Danmarks måske nok flottest beliggende folkeskole over en velkørende brugsforening til et righoldigt kulturliv med gallerier, kunsthåndværk og amatørteaterscene. Også de organiserede foreninger trives i Jystrup med et utal af forskelligartede aktiviteter. Den socialøkonomiske virksomhed Østagergaard er med sit økologiske gartneri en af de helt store arbejdspladser i området.

Udbuddet af boligtyper er også meget bredt – gamle huse med historie, nyere parcelhuse, tæt-lav bebyggelse, traditionelle andelsboliger, almennyttige boliger samt andelsboliger i Bofællesskabet Jystrup Savværk. Er ønsket at bygge nyt hus – er der udsigtsrunde til salg i udstykningen Ålbækhuse.

I landområdet Valsølille er udbuddet af boliger præget af traditionelle landhuse og mindre land- og lystejendomme. Kollektivet Valsølille-gård fremstår idyllisk i landskabet, med udsigt over Valsølille sø.

Landsbyen Valsømagle, på vej mod Haraldsted, består af en større samling landsbyhuse, samt Økosamfundet Hallingelille, der har udviklet sig selv og landsbyen i flere bæredygtige retninger siden 2005.

Jystrup-Valsølille er et aktivt, engageret og initiativrigt sogn, der både forstår at feste, organisere sig og udvikle lokalsamfundet på bæredygtig vis. Områdets borgere er kendt i Ringsted kommune for at gennemføre succesfulde borgerdrevne projekter.

PLACERING

Jystrup-Valsølilles centrale placering i klyngen betyder at alle klyngens borgere kan komme der til i bil på under 10 min. Fra Jystrup-Valsølille er der:

 • 9,3 km. til Haraldsted-Allindemagle.
 • 8,1 km. til Fjællebro-Kværkeby.
 • 5,3 km. til Vigersted.

 

Herunder skitseres omverden omkring Jystrup-Valsølille i et lidt større perspektiv:

BORGERDREVNE PROJEKTER

Jystrup-Valsølille har solid erfaring i at gennemføre borgerdrevne udviklingsprojekter. Herunder eksempler på tidligere gennemførte projekter:

 • Landsbyprojektet – Jystrup For Fremtiden
 • Jystrup Bevæger Sig
 • DM i Foreningsudvikling
 • Renoveringer af badebroen ved Hvidesø
 • Fra mejeri til kulturhus
 • Opførelse af Søholmskolens musikhus
 • Opførelse af Jystrup Tennisanlæg
 • Opførelse af Jystrup Aktivitetshus

BEFOLKNINGSGRUNDLAG

Der bor 34.473 indbyggere i Ringsted kommune og de seneste tal fra Danmarks Statistik, viser at det går godt for kommunen. Både tilflyttere og iværksættere har i den grad fået øjnene op for kommunen med de lave boligpriser og den korte afstand til København. Antallet af solgte boliger er fordoblet i løbet af de seneste tre år og kommunen har haft en befolkningstilvækst på 9,1 procent de seneste otte år.

Tallene viser også at Ringsted er den kommune på Sjælland, som procentvis oplever den største befolkningstilvækst – og man forventer, at kommunen vil vokse med yderligere 3.000 indbyggere de kommende ti år.

Der bor 5.460 borgere i Søskovlandet, hvilket udgør 16 % procent af kommunens samlede indbyggertal. Klyngens samlede indbyggertal er grundlæggende meget stabilt og har været stigende siden 1976.

Befolkningstal Søhøjlandet Sjælland
Sogne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jystrup-Valsølille 1489 1509 1494 1494 1472 1477 1446 1441 1463 1458 1455 1489
Vigersted 1322 1321 1306 1315 1330 1343 1386 1364 1355 1376 1355 1381
Fjællebro-Kværkeby 1355 1328 1323 1309 1289 1290 1283 1283 1292 1297 1274 1268
Haraldsted-Allindemagle 1333 1333 1324 1323 1305 1306 1306 1275 1276 1304 1316 1322
Samlet antal 5499 5491 5447 5441 5396 5416 5421 5363 5386 5435 5400 5460

Kilde: Danmarks Statistik

BEFOLKNINGSUDVIKLING FRA 2007 – 2018

Kilde: Danmarks Statistik

BEFOLKNINGSUDVIKLING

I dette afsnit illustreres befolkningsudviklingen i Søskovlandets enkelte sogne og som helhed fra 1976 – 2018. Alle data er indsamlet og valideret af Danmarks Statistik.

SOGNENES UDVIKLING FRA 1976 – 2018

KLYNGENS UDVIKLING FRA 1976 – 2018

 

SOGNENES INDIVIDUELLE UDVIKLING FRA 1976 – 2018

 

ALDERSGRUPPER

Langt størstedelen af klyngens borgere er i den arbejdsdygtige alder (26-64), mens grupperne unge (17-25) og ældre (65+) vokser år for år. Der er kommet lidt færre småbørn (0-6) samt lidt færre i den skolepligtige alder (7-16 år).

Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen herunder viser gennemsnitsalderen i de seks sogne i helholdsvis 2007 og 2018. Gennemsnitsalderen er stigende ligesom den også er på landsplan. I 2007 var den 37,4 år og i 2018 er den steget til 41,8 år, hvilket stort set følger landsgennemsnittet.

Gennemsnitsalder
Sogne 2007 2017
Jystrup 36,9 41,5
Valsølille 36,2 40,7
Vigersted 39,1 41,9
Fjællebro- Kværkeby 37,6 41,7
Haraldsted 37,9 42,2
Allindemagle 36,6 42,9
Gennemsnit Klyngen 37,4 41,8
Gennemsnit Danmark 39,9 41,5

Kilde: Danmarks Statistik

BORGERINDDRAGELSE

DGI’s sekretariat for landsbyklynger gennemførte en spørgeundersøgelse blandt borgerne i Søskovlandet Sjælland i sommeren 2018.

Ifølge undersøgelsen har borgerne prioriteret klyngens fokus således:

 1. Idræt / Motion.
 2. Natur / Naturoplevelser.
 3. Mødesteder / Kultur.
 4. Trafik/Stier / Cykelstier.
 5. Bosætning.

Herunder har vi samlet et uddrag af svarene fra undersøgelsen, der alle underbygger Søholmhus projektets vision. Hele undersøgelse kan læses her…

 

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG TIL DIN FRITIDSINTERESSE?

Ifølge respondenterne er der potentielt omkring 1.000 borgere (18%) der ikke er villige til at transporterer sig mere end 5 km., dog er de fleste villige til at transporterer sig op til 19 km.

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I DIT LOKALOMRÅDE?

Af svarene fremgår det at hele 24 % af klyngens borgere er utilfredse med udbuddet af fritids- og aktivitetstilbud i deres lokalområde – potentielt er mere end 1.300 personer direkte utilfredse.

HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKER FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE?

Undersøgelsens resultatet viser med stor tydelighed vigtigheden af at have institutioner, haller og klubhuse samt tilbagevendende arrangementer indenfor klyngen.

HAR DU IDEER TIL NYE NATUR OG OUTDOOR AKTIVITETER?

Efter vandreture er Mountain Bike og Vinterbadning/badeklub de aktiviteter med højest interesse.

HAR DU IDEER TIL NYE IDRÆT OG MOTIONS AKTIVITETER?

Fitness har som nævnt i Søholmhus projektet stor efterspørgsel, efterfulgt af boldspil og indendørs motion (gymnastik).

HAR DU IDEER TIL NYE KULTURELLE AKTIVITETER?

Inden for kulturelle aktiviteter er de tre mest efterspurgte emner Aktiviteter for unge, efterfulgt af fælles madlavning og Biograf/filmklub.

Alle former for kulturelle aktiviteter understøttes i Søholmhus projektet – der også allerede samarbejder med skoler og institutioner for at inddrage børn og unge i udviklingen af klyngens aktiviteter.

HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR)

Der er generelt stor efterspørgsel på større og mindre arrangementer i klyngen.

HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, LANDSBYKLYNGEN SKAL SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS. 3 SVAR)

Gode skoler og institutioner samt et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud scorer begge højt hos respondenterne.

HVOR SER DU STØRST MULIGHED FOR SAMARBEJDE MELLEM DE 4 LOKALOMRÅDER? (MAKS. 3 SVAR)

Idræt og motion samt mødefaciliteter, kultur og samlingssteder vægter begge højt i borgernes prioritering.