Vision og mission

VISION

Projektets vision er at skabe værdiskabende og bæredygtige faciliteter – midt i Søskovlandet Sjælland – der også kan tiltrække borgere udenfor klyngen, fordi faciliteterne ikke findes andre steder i Ringsted kommune.

MISSION

Projektets mission er at indpasse de nye faciliteter i Jystrup-Valsølille, så de fortsat og endnu bedre kan understøtte behovet fra borgerne i Søskovlandet Sjælland.

Faciliteterne skal:

  • målrettes borgerne i Landsbyklyngen Søskovlandet Sjælland, samt tilgodese borgerne i nærmiljøet.
  • understøtte daglig leg og læring, samt kulturelle-, sportslige- og andre almene aktiviteter.
  • give mulighed for identitetsskabelse for brugere med behov for et fast tilholdssted.
  • indgå i kommunens centrale lokalefordeling og derved aflaste klyngens halfaciliteter og gymnastiksale.
  • have de lavest mulige drifts- og energiomkostninger på opførelsestidspunktet.