Afholdte arrangementer

2002: 11/4 Foredrag i Stalden om Midtsjællands Lokalhistoriske Arkiv af Michel Steen-Hansen

2002: 8/6 Vandretur i Valborup Skov med skovfoged Hans Jessen

2003: Besøg på Skovlygården

2003: Foredrag i Stalden af Pia Viscor om udvandring

2003: Fællesarrangement m/Landsbyforeningen: arkivets projekt ”Lokalsamfund, foto og identitet”

2004: 8/9 Naturbilleder fra Midtsjælland m/ Ole Gabrielsen, vildtplejestation

2004: Mælkemandens sidste tur, Åge Jensen, Kirke Saaby

2005: 7/4 Michael Larsen viste billeder af ”folk og fæ” i Stalden

2005: 22/5 Skjoldenæsholm gods v/ Susanne Bruun de Neergaard

2005: 29/11 Den Midtsjællandske Jernbane v/ W.E.Dancker-Jensen, Lejre

2006: 8/3 Om Valsølille, foredrag af Niels Bruun de Neergaard og Aage Bagger

2006: 7/5 Besøg på Valsølillegården, Andelsboligforeningen Valsølillegård og Kirsten Bramsen

2006: 20/8   Tur til det gamle Skjoldenæs

2006: 3/9 Valsølille kirke og præstegård v/ Niels Bruun de Neergaard

2007: 26/8 Skovtur i Skjoldenæsholm skoven med Poul Norup

2007: 10/10 4 tilflyttere fortæller om hvorfor valget faldt på Jystrup

2008: /5 Bogen om lægerne Tvedegaard præsenteres i ”Tvedegaards have og hus”

2008: 30/8 Sporvejsmuseet, kaffe i en sporvogn

2008: 7/10 Foredrag om det gamle Savværk i Jystrup af Svend-Aage Pedersen

2009: 24/5 Udflugt til Ridebanen og Valsøgaard

2009: 6/10 ”Var det rejsen værd?” om 3 brødre fra Hellehuse v/Pia Viscor

2009: Besøg på arkivet aflyst p.gr.a. manglende tilmeldinger

2010: 30/5 Vandretur i Skjoldenæsholm skov, Gyldenløveshøj m/Poul Norup

2010: Husarkiv på nettet beskrevet i foreningens nyhedsbrev

2011: 14/11 Jystrup-filmen fra Østagergård i Stalden

2012: 2/6 Kildetur, Egnshistorisk forening for Hvalsø, Mortenstrupkilden og Ellesøkilden

2012: 31/8 Vandretur, Vandrefestival Sjælland 2012

2013: 23/4 Filmen ”Jystrup under 2.verdenskrig” fra Østagergård i Stalden

2013: 1/9 Tadre Mølle, udflugt

2013: 8/10 Udgivelse af bogen ”Savværksliv” i Stalden

2014: 18/2 Modstandsgruppen Borupholdet m.m. under 2.verdenskrig v/Jonna og John Helmersen

2014: 23/9 Midtbanen, foredrag v/Niels Jørgen Larsen

2015: 5/6 Bogudgivelse ”Kvindeeg og Mindesten” under grundlovsfesten i Jystrup

2015: 14/6 Udflugt til lokaliteterne for 4 gamle skoler på egnen

2015: 19/9 Valsølillegården, hvor Ole Vendelsøe fortalte om sin barndom, samt rundvisning

2015: 16/11 Generalforsamling, film om Bidstrupskovene: ”For Troeskab og tapper Modighed”

2016: 4/2 Coop’s 100-års fødselsdag v/journalist Kristian Ditlev Jensen (med Brugsen og LOF)

2016: 22/5 Tur til Mortenstrup og Bistrupskov med Svend-Aage Pedersen som guide. Skovkaffe

2017: 15/3 Michael Larsen viste billeder af ”Folk og fæ” i Stalden

2017: 10/6 Oplevelsesstien ved Haraldsted sø, vandretur

2017: 26/9 Besøg på Ringsted Radiomuseum

2018: 18/3 Foredrag om Jystrup Brugsforening, Møllen og Forsamlingshuset v/ Svend-Aage Petersen

2018: 23/5 Foredrag. Heiner Gringmuth fortæller om sin opvækst i Tyskland efter 2. verdenskrig

2018: 23/9    Besøg på ”Slangerupgård”. Hanne Buchardt Hansen og Alex Buchardt Pedersen fortæller om Slagtergården i Jystrup, Valsømagle Købmandshandel og ”Slangerupgård”