Jystrups ældste hus - sneklædt

Det Gamle Jystrup

For 200 år siden… var Jystrup en lille landsby med 9 gårde og en håndfuld huse. Alle lejede deres gårde eller huse af Skjoldenæsholm Gods, og i betaling af lejen indgik, at man skulle arbejde gælden af. I dag er der kun få gårde tilbage i byen. De resterende gårde fra 1800-tallets Jystrup er flyttet udenfor byen, efter at jorden blev udskiftet. Derimod er antallet af nybyggede huse steget, og mange af Jystrups indbyggere ejer i dag deres bolig. Gennem de senere år er desuden kommet nye boligtyper til, idet der er etableret både flere andelsboligforeninger samt lejeboliger udlejet af boligselskaber. Få af byens beboere har arbejde her eller bare indenfor den nærmeste omegn.

For 150 år siden… var byen befolket af mennesker i alle aldre, og mange levede hele deres liv i byen. Man blev født i Jystrup, voksede op og fik arbejde her, stiftede familie, bosatte sig og udåndede i sin fødeby. I dag er mange af Jystrups indbyggere tilflyttere; byens unge fraflytter i forbindelse med studier og etablering af hverdagsliv i større byer. Samtidig ses også en tendens til, at mange flytter tilbage til Jystrup igen, når der skal etableres familie, og i dag er en væsentlig del af sognenes beboere folk, som enten aldrig er flyttet herfra eller er flyttet ’hjem igen’.

For 100 år siden… lå Jystrups hovedskole i det røde hus i Jystrup Bygade; desuden var der forskoler i Ny Jystrup, Valsølille og på Jungsøvej. I dag dækker Jystrup skoledistrikt både Jystrup og Valsølille sogne. Søholmskolen stod færdigbygget i 1955 og erstattede dermed alle egnens gamle skoler. Hvor skolen tidligere var en skole med syv klassetrin, undervises der nu kun til og med 6.klassetrin.

For 50 år siden… var der mange forretninger i Jystrup. Der var manufakturhandel, skrædder, bager, barber og et lille udskænkningssted for bare at nævne nogle af de forretninger, som byen har huset i 1900-tallet. Man kunne gå til købmanden, brugsen, banken og posthuset uden at bevæge sig uden for byen. I dag har vi kun vores Dagli’ Brugsen tilbage.

Lidt lokalt navnestof

Hvad betyder navnene Jystrup og Valsølille? Slår man op i Dansk Stednavneleksikon, får man svaret.

Jystrup kommer af sammensætningen ”iur” og ”strup”. Iur er gammeldansk og betyder vildsvin, og –strup er betegnelsen for en udflytterbebyggelse. Altså betyder Jystrup ”udflytterbebyggelsen, hvor der er vildsvin”.

Den første stavelse i Valsølille, ”val”, er der fire bud på i Danske Stednavneleksikon: 1) Wal = de faldne, valen, 2) wal = stok eller kæp, 3) wall = slette og endelig 4) wal = rund. Leksikonets bedste bud er, at Valsølille betyder den lille (by) ved den runde sø (Valsølille sø).

Også navnet Skjoldenæsholm har sin historie. Skjoldenæsholm fik først endelsen – holm i 1600-tallet. Forløberen for det nuværende Skjoldenæsholm, borgen Skjoldenæs, lå på et lille skjoldformet næs ved kanten af Valsølille sø; deraf navnet på borgen. Den blev imidlertid revet ned 1567 efter kongelig befaling. I 1662 overtog rentemester Henrik Müller lenet Skjoldenæs, som altså på det tidspunkt var uden hovedbygning. Kort efter overtagelsen lod han opføre en gård på det sted, hvor det nuværende Skjoldenæsholm ligger, og i 1668 optræder navnet Skjoldenæsholm for første gang.

Historiens Hus – Ringsted Museum og Arkiv

Historiens Hus er en statsanerkendt, kommunal institution i Ringsted Kommune, bestående af museum og arkiv. De to institutioner blev lagt sammen til en organisation i 2005. Formålet var at samle ressourcerne i en nyudvikling af det kulturhistoriske arbejde.

Arkivet i Ringsted blev oprettet i 1959, mens museet åbnede i 1982 som kulturhistorisk museum for Ringsted og Omegn. Museet drives sammen med byens smukt restaurerede vindmølle, der ejes af Ringsted Vindmøllefond. Historiens Hus har adresse på Køgevej 41, 4100 Ringsted, tlf.: 59 43 23 53.