Foreningen

Søholmhus er en almennyttig ikke-politisk forening der har til formål er at fremme klyngedannelse, idéudveksling og samarbejde på tværs af interesser,i og omkring Søskovlandet Sjælland, herunder at:

  • medvirke til implementering af Jystrup-Valsølilles Helhedsplan.
  • deltage aktivt i opførelsen af et multifunktionelt byggeri, i forbindelse med planlægning, borgerinddragelse, finansiering, myndighedsgodkendelser, etc.
  • søge projektstøtte og midler fra offentlige og private fonde.
  • bidrage til driften af ny bygningsmasse i tæt samarbejde med alle involverede interessenter.

Forud for foreningens stiftelse er der lagt mere end 15 års frivilligt arbejde i forundersøgelser, idéudvekslinger, skitsedannelser, kommunale møder, etc. – udført af forskellige grupper af aktive ildsjæle. Denne viden er i dag samlet i foreningen Søholmhus og bringes aktivt i spil, i klyngeprojektet.

Herunder ses en række af foreningens samarbejdspartnere og interessenter.

SAMARBEJDSPARTNERE

Ringsted kommunes borgmester og direktion

Ringsted kommunes børne- og skolecenter

Landsbyforeningen for Jystrup & omegn

Landsbyforum Ringsted

Landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland

DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Lokale- & Anlægsfonden

Realdania

 

HOVEDINTERESSENTER

Søholmskolen                                            kommunal folkeskole

Søhesten                                                    kommunal SFO

Børnenes hus Jystrup                              kommunal børnehave og vuggestue

Aktivitetshuset                                          Privat / kommunalt aktivitets- & samlingssted

Godkendte foreninger                             med behov for fast tilholdssted

Godkendte erhverv                                  med behov for fast tilholdssted

 

INTERESSENTER (ALMENNYTTIG INTERESSE)

Øvrige skoler & institutioner

Øvrige foreninger

Interessegrupper

Privatpersoner

Virksomheder

 

BESTYRELSEN

Bestyrelsen samarbejder i henhold til foreningens formål og leder aktiviteterne i Søholmhus projektet.

Søholmhus holder et fast projektmøde, hver den 2. tirsdag, i hver måned kl. 19.00 i Jystrup Aktivitetshus. Alle medlemmer kan deltage i de faste projektmøder.

Har du et emne, du gerne vil have behandlet, skal du blot sende bestyrelsen lidt information på mailen shh@soeholmhus.dk

Formand

Lasse Bremer

29 62 52 02

lasse@bremerdk.com

 

Næstformand

Sanne Dyhr-Nielsen

28 89 04 15

supersannen@hotmail.com

Økonomiansvarlig

Niels Bruun de Neergaard

40 20 26 20

nbn@nvestment.dk

 

Sekretær

Lone Nielsen

40 81 86 60

lone.rudbech@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Henrik Larsen

42 20 65 52

Henrik.larsen10@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Kurt K. Andersen

52 32 82 30

kurt@kandersen.com