Ansøg om støtte til dit barns fritidsaktivitet

Puljen er til børn i alderen op til 15 år og kan søges, hvis du bor i Ringsted Kommune. Du kan søge så længe, som der er penge i puljen, så det foregår efter først-til-mølle-princippet. Pjece Pulje til børns fritidsaktiviteter

Kan du få støtte?

Du kan søge om støtte til dit barn, hvis din familie opfylder ét eller flere af de følgende kriterier:

  • Familier, hvor én eller begge forældre er på en midlertidig offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse
  • Familier, hvor kun én forælder har en indtægt, som er i form af ressourceforløb, førtidspension eller ledighedsydelse uden biindtægt.

Du kan både søge til børn, der gerne vil starte på en fritidsaktivitet, og til børn, der allerede har en fritidsaktivitet.

Regler for at få støtte

  • Din families samlede indtægt må ikke overstige ydelsen for de nævnte ydelser.
  • Støtten kan gives til deltagelse i fritidsaktiviteter som f.eks. spejder, alle former for sport og idræt, musikskole, ungdomsskole, m.v.
  • Støtten kan dække udgifter til betaling af kontingent, stævnedeltagelse, sportstøj og andet udstyr til aktiviteten.
  • Støtten udbetales til din NemKonto når du har afleveret regning eller kvittering for udgiften til din sagsbehandler.
  • Bevillingen følger et kalenderår, du kan derfor ikke søge for udgifter fra tidligere år, men kun i indeværende år.

Pjece Pulje til børns fritidsaktiviteter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *