Kategoriarkiv: Ikke-kategoriseret

Støtte fra Ringsted Kommune

Ringsted Kommune støtter op om Natur- og aktivitetshuset i Vrangeskov og vil bidrage med 190.000 kr til driften årligt samt 3 millioner kr til anlæggelsen.

I en artikel i Dagbladet d. 7. december 2021 giver Ringsted Kommune støtte til den årlige drift af Natur- og aktivitetshuset i Vrangeskov.

Kildemarked og indvielse af Vigersted Bymidte

Søndag d. 19. september kl. 11.30-15.30.
Lokalrådets kildemarkedsudvalg inviterer atter til en dejlig familiedag med både Kildemarked, officiel indvielse af Bymidten med søen, og dejlig underholdning med teatershow og spillemænd.
Program:
Kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Vigersted Kirke
kl. 11.30 Kildemarkedet åbner og lokale bodholdere vil falbyde deres varer fra deres boder.
Kl. 12.00-14.00 Cafe Ingeborgs foodtruck sælger lækre pitabrød. Bestilling nødvendig
kl. 13.00 Borgmester Henrik Hvidesten klipper den røde snor og indvier Vigersted Bymidte
Kl. 13.30 Den store solsikke- og græskarkonkurrence – præmier uddeles.
Kl. 14.00 Zapshowteater opfører” Hovhov…nå”-underholdning i særklasse for hele familien
kl. 15.30 Boderne lukker
I tilfælde af dårligt vejr rykker teaterforestillingen til Forsamlingshuset.

Loppeting, genbrugstøj, syltetøj, strikketøj, cykler, honning, smykker, stauder, tasker, nørklerier og andre gode ting kan handles til en god pris. Spillemænd spiller i kirken og ved søen og skaber den rette markedsstemning. Kom og få en snak med VIF om den nye sæsons aktiviteter. Køb en tagaktie i Vigersted Forsamlingshus bod og få en snak om kommende fællesskaber og andre aktiviteter.
Mød de grønne pigespejdere og hør om deres mange aktiviteter og gode fællesskab.
Lokalrådet sælger kaffe og kage, og du kan høre nyt de projekter Lokalrådet har gang i.
Det kan benyttes MobilePay i de fleste boder, men tag for en sikkerheds skyld også kontakter med.
Bestilling af pitabrød på http//: www. vigersted.nemtilmeld.dk senest fredag d. 17.sep. kl.12

Husk at medbringe solsikker og græskar, så du kan deltage i den store solsikke- og græskarkonkurrence og måske vinde præmier for det flotteste, det største eller det sjoveste eksemplar.
Hilsen Kildemarkedsmadammerne Marianne Piil og Berit Galberg 22 21 23 25 berit@galberg.dk
Kildemarkedet støttes af Kultur-og Trivselsudvalget, Ringsted Kommune

Natur- og aktivitetshus et skridt nærmere

Der blev klappet i de små hænder, da vi i fredags langt om længe modtog svar om den gode nyhed, at Miljøstyrelsen giver dispensation fra skovloven til opførelse af et Natur- og Aktivitetshus i Vrangeskov. Et længe ventet svar, som vi har glædet os til.

Landsbyklyngen Søskovlandet er et samskabelsesprojekt, der er groet op helt nedefra og med et stort ønske fra borgerne om et nyt mødested i naturen. Og som lykkeligvis også gennem budgetforhandlingerne har bred opbakning på det politiske plan i kommunen. Derfor en stor tak til alle politikere fordi i lytter og bakker projektet op. 

Mødestedet bliver etableret i Vrangeskov ved det gamle traktørsted og er et Natur- og Aktivitetshus. Miljøstyrelsen har bl.a. lagt særlig vægt på, at huset etableres i offentlig ejet skov, at der er tale om et non-profit formål, at det er et bynært multifunktionelt og bæredygtigt hus, som er særligt indpasset i landskabet med sit formsprog og materialevalg ud fra skitseprojektet. 

Huset kommer til at ligge dels på et fladt græsareal, og dels i skrænten ned mod Haraldsted Sø. Det bliver således i to etager, hvor det nedre plan kun er synligt fra sø-siden. Tanken er, at huset ikke bliver bastant og dominerende, hvilket har været et stort ønske fra alle involverede. Netop det som Spektrum Arkitekter har arbejdet rigtig godt med i skitseprojektet. 

Læs hele nyhedsbrevet her.

Generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

Den udsatte

Generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

 skal nu afholdes. Det sker:

Mandag den 19.oktober kl. 19.30 i Vigersted Forsamlingshus. 

Alle medlemmer af støtteforeningen kan deltage. Dog er der Coronaloft. Vi må ikke være over 50 forsamlede.

Derfor er der tilmelding på Vigersted Booking.

Vi opfordrer til, at hver husstand grundigt overvejer deltagerantallet.

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på Støtteforeningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk

Borgermøde om Vigersted Forsamlingshus fremtid.

Søndag den 27. september afholdes borgermøde i Vigersted Forsamlingshus kl. 15.00. Bestyrelsen ønsker ved dette møde at undersøge om der er opbakning til at drive huset videre. Tilmelding er påkrævet. Det kan ske på Vigersted Booking eller på tlf. 40 50 50 98.

Man kan endvidere melde sig ind i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus  ved at indbetale 200 kr. på MobilePay 15 69 78 eller på konto 4426 4955189086.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

Vigersted bymidte med forsamlingshuset i baggrunden.

Forsamlingshus i Vigersted?

Skal Vigersted stadigvæk have et Forsamlingshus?   

Uønskede kvadratmeter?

På et byrådsmøde i juni vedtog Ringsted kommunes byråd efter anbefaling fra forvaltning og Økonomiudvalg at afhænde Vigersted Forsamlingshus, som en del af kommunens uønskede kvadratmeter.

Det er blevet besluttet, at huset skal tilbydes Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus for et symbolsk beløb, idet det ikke anses for realistisk at kunne sælge huset til anden side. Huset blev overdraget til Ringsted Kommune i 1970 med en mundtlig aftale om, at kommunen skulle være forpligtet til at opretholde forsamlingshus i Vigersted.

Bestyrelsen overvejer deres stilling.

Det er ikke prisen, der bekymrer. Der er forskellige overvejelser, som f.eks.:

 • Er Vigersted Forsamlingshus også uønskede kvadratmetre for beboere i lokalområdet?
 • Kan foreningen med den nuværende opbakning fra lokalområdet drive huset rentabelt? Foreningen har 14 betalende husstande som medlemmer. Bliv medlem ved at indbetale 200 kroner pr. husstand på MobilePay 15 69 78. Læs mere om hvordan du kan blive medlem på vigerstedforsamlingshus.dk

 

 • Foreningen efterlyser flere hænder, der kan medvirke til, at huset fortsat består.
 • Hvordan skal ejerforholdet være?
 • Der forestår store renoveringer af tag, gulv og vinduer inden for en kort årrække. Vi taler om beløb på op mod 2 millioner kroner Kan disse finansieres via lån og fonde? Eller findes der frivillige der vil påtage sig arbejdet med at skifte taget? Eventuelt lokale håndværkere?
 • Foreningens overskud pr. år ligger normalt på 40.000 kr. Egenkapitalen er for øjeblikket knap 400.000.

Forskellige foreninger benytter huset og støtter dermed via huslejeindbetalinger.

Det drejer sig om: Voksenklubben, VIF Billardafdeling, Kirken, Vakse Voksne, Vigersteddilettanten, Lokalrådet, Historiegruppen, Fuglereservatet, VIF, Skolen, Ringsted Kommune.

Den store indtjening kommer fra privatfester. Ovenpå Corona-lukningen er der nu igen gang i udlejningerne. Stort set frem til jul. Der er booket udlejninger 3 år ud i fremtiden.
Helt uønskede er kvadratmeterne altså ikke!

Vigersted Forsamlingshus er 117 år gammelt og emmer af historie. Det har været en del af lokalområdets sociale liv i generationer. Tusindvis af arbejdstimer er lagt i huset som frivilligt arbejde. Læs mere på foreningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk

Bestyrelsen overvejer deres stilling, og der bliver indkaldt til borgermøde om forsamlingshusets fremtid søndag den 27. september kl. 15 i forsamlingshuset. Her ridses der forskellige scenarier op og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag. Det bliver også dette møde, der skal vise om der er opbakning til et forsamlingshus i Vigersted.

 

Landsbyerne i landsbyklyngen Søskovlandet er blevet mere robuste af samarbejde

Landsbyer, der samarbejder i en landsbyklynge, gør den enkelte landsby mere robust. Det viser en evaluering fra Aalborg Universitet, der omhandler etableringen af landsbyklynger i hele Danmark.
Landsbyklyngen Søskovlandet, der omfatter lokalområderne Fjellebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup og Haraldsted-Allindemagle har også glæde af samarbejdet.

Landsbyer står stærkere, når de står sammen.

Det har været grundideen bag Kampagnen Landsbyklynger, hvor DGI, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i perioden 2017-2019 har etableret 24 Landsbyklynger fordelt over hele Danmark. Og den idé er god, viser en evaluering fra Aalborg Universitet. Landsbyklyngerne er etableret i samarbejde med en række af landets kommuner og borgerne i de pågældende landsbyer.
Evalueringen konkluderer, at Landsbyklynger har vist sig som et stærkt strategisk redskab, som giver landsbyerne mere politisk synlighed og som giver dem et volumen, der gør dem mere robuste.
Det betyder, at samarbejde mellem landsbyer i en klynge gør den enkelte landsby mere parat til fremtiden og øger den politiske synlighed omkring livet på landet.
For tingene kommer ikke af sig selv. Det kan de nikke genkendende til i  landsbyklyngen Søskovlandet:
“Det handler kort sagt om udvikling eller afvikling – det midt i mellem er der ikke noget ved. Og udvikling er vejen frem hos os,” siger Ulrich Hjort Hansen, der var med i initiativgruppen omkring landsbyklyngen Søskovlandet og som nu er formand for styregruppen. Landsbyklyngen Søskovlandet ligger i den nordlige
del af Ringsted Kommune.

Fingeren på pulsen

De 24 landsbyklynger er etableret i et samarbejde mellem DGI, Lokale og Anlægsfonden, Realdania og en række af landets kommuner. En landsbyklynge består af en række landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden. De opbygger et samarbejde, hvor de hjælper og støtter hinanden. Og netop de lokale ildsjæle er
helt afgørende for projektet.
”Borgerne og foreningslivet har fingeren på pulsen og ved, hvad der lokalt er brug for. Når borgerne er med til at finde lokale løsninger fremmer det glæden ved at bo i området, samarbejdet og det frivillige engagement”, siger Carsten Blomberg fra DGI.

Nye aktiviteter og en større bane at spille på
Alle landsbyklyngerne har arbejdet med det nye fællesskab, som en landsbyklynge er. Efter 1 ½ år som landsbyklynge mener 81% af de frivillige, der sidder i styregrupperne, at samarbejdet på tværs mellem landsbyerne har højnet deres evner til at arbejde langsigtet med udvikling af deres lokalsamfund.
Sideløbende har klyngerne igangsat nye initiativer og fælles aktiviteter. Aktiviteter, som i høj grad handler om at styrke fællesskabet på tværs og kvaliteten i de tilbud, der er.
Eksempler på fællesarrangementer i landsbyklynger landet over er festivaler, fællesspisninger, børneaktiviteter, tilflytterarrangementer, motions- og idrætsarrangementer, loppe- og fødevaremarkeder, borgermøder og foredrag.
I Søskovlandet har de specifikt prioriteret samarbejde omkring etablering af stier mellem landsbyerne til gående og cyklister. De har fuld gang i etableringen af en Pilot Naturpark, som måske kommer til at hedde Søskovlandet Sjælland, og et udendørs Aktivitets- og Naturhus er på vej. Klyngen har også oprettet en
fælles hjemmeside, der binder landsbyerne og deres aktiviteter bedre sammen.
”Aktivitets- og Naturhuset, som skal ligge i Vrangeskov ved Haraldsted Sø, er der meget stor opbakning til fra hele klyngeområdet og ikke mindst fra politisk hold”, siger Ulrich Hjort Hansen. Landsbyklyngen Søskovlandet er tovholder på projektet og har et fremragende samarbejde med embedsværket i Ringsted Kommune.

Det gamle traktørsted i Vrangeskov er et bindingsværkhus med stråtag

I området omkring det gamle traktørsted i Vrangeskov arbejder Søskovlandet på et etablere et Kultur- og naturhus, hvor man kan mødes.

Samarbejdet med Ringsted Kommune har i den grad givet pote og sammen er de blevet godkendt som Pilot Naturpark under Friluftsrådets koncept for naturparker. Søskovlandet har ydermere modtaget en donation
fra Kommunelærerforeningen i Ringsted på 252.000 kr. Donationen bliver brugt til projektet om det nye
Aktivitets- og Naturhus. ”Det er vi selvfølgelig meget gade for og stolte af” lyder det fra Ulrich Hjorth
Hansen fra styregruppen. Det nye Aktivitets- og Naturhus har ligeledes fået støtte fra Lokale og Anlægsfonden, Realdania og kommunen til videre udvikling af projektet.

Kommunen er en vigtig medspiller
De deltagende landsbyklynger har langt hen ad vejen oplevet meget engagerede kommuner. Netop et velfungerende samarbejde med kommunen vurderes også i evalueringen, som en af nøglerne til at skabe en succesfuld landsbyklynge. Og kommunerne er da også selv tilfredse med projektet.
Således svarer 89 % af kommunerne, at de vil anbefale landsbyklynger til andre kommuner.
For Søskovlandet har det været helt afgørende for de opnåede resultater, at de har haft et fantastisk samarbejde med embedsværket og politikere.
”Vi har flere gange inviteret os selv til møde – dels med embedsværket og dels med politiske udvalg og byråd for at informere, få opbakning, få viden og kompetencer stillet til rådighed og dermed skabe loyalitet til projekterne. Uden den indsats var vi aldring kommet så langt på så kort tid”, siger Ulrich Hjorth Hansen.
Kommunens rolle har primært været at deltage i klyngens møder, hjælpe med at give indblik i, hvordan kommunen fungerer, give sparring på idéer, stille kompetencer til rådighed og være bindeled mellem klyngen og det kommunale system. Grundtanken er, at kommunen understøtter frem for at tage styring, da
ejerskabet i sidste ende skal være hos de deltagende landsbyer.
”Det har været meget positivt at opleve kommunerne som medspillere på denne måde. Når kommunerne sætter klyngesamarbejde på den politiske dagsorden skaber det uden tvivl synlighed for, at der findes et aktivt lokalt miljø. Det gør landsbyerne mere attraktive. På den måde kan kommunerne understøtte lokal
udvikling af landdistrikterne med relativt få midler”, siger Carsten Blomberg fra DGI.

Godt nyt om pilotnaturpark

I disse lidt alvorlige tider for os danskere, er der også ind imellem gode nyheder. Søskovlandet og klyngesamarbejdet har lige fået den gode nyhed, at Ringsted Kommune er blevet tildelt ordningen Pilotnaturpark.

Dette er opnået bl.a. via det store arbejde,der er udført blandt mange deltagende borgere i vores klynge. Ikke mindst via arbejdet frem mod vores Strategiplanfor Søskovlandet Sjælland, som lå færdig lige før sommerferien 2019.Selvfølgelig skal også nævnes vores møde med Friluftsrådet på hovedkontoret i København, hvor naturparken var dagsordenspunktet.

Læs referatet chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.xn--sskovlandet-ggb.dk/wp-content/uploads/2020/04/Godt-nyt-til-S%C3%B8skovlandet-marts-2020.pdf

Referat af borgermøde om natur- og aktivitetshus

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov tiltrak udover pressen også over 50 aktive borgere, der bidrog med mange gode idéer og forslag.

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov tiltrak udover pressen også over 50 aktive borgere, der bidrog med mange gode idéer og forslag.

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov gik over alt forventning. Der mødte en stor flok positive og aktive borgere, foreninger og kommende brugere op. Og de kom med rigtig mange gode idéer. Tusind tak for det.

De fremmødte delte sig op i 4 grupper efter interesse:

 • Gruppe 1: Det stille naturfolk. Fugle, planter, stjernekikkere m.fl.
 • Gruppe 2: De aktive naturdyrkere som spejdere, natur og ungdom, træklatrere m.fl.
 • Gruppe 3: Motionister som løbere, MTB, orienteringsløb, kano- og kajak m.fl.
 • Gruppe 4: Skoler, institutioner, SFO, dagplejemødre, foreninger, menighedsråd, lokalråd m.fl

Læs referatet af mødet her

”Banebørster og Sognerødder – balladen om en jernbane” er klar til opførelse udendørs på Kirkeengen lige midt i Vigersted

Stykket handler om, hvad der skete, da banebørster og ingeniører kom til Vigersted for hundrede år siden og skabte røre i lokalbefolkningen og blandt sognerådsformændene. Det indeholder både kamp og kærlighed, bestikkelse og plattenslageri.

Over 40 skuespillere er på scenen og et kor på 25 medlemmer og 4 musikere skaber den rette stemning med sang og musik.

Gruppebillede af egnsspilsskuespillerne

Gruppebillede af skuespillerne til egnsspillet “Banebørster og sognerødder” i 2019.
Foto Kim Formsgaard

Egnsspillet opføres fredag d. 21. juni kl. 19.30, lørdag d. 22. juni kl. 15.00 og søndag d. 23. juni kl. 18.00. Kirkeengen omdannes til en markedsplads med boder med mad og drikke, kaffe og kage.

De øvrige boder indeholder trædrejer, keramik, brugskunst, pileflet og lys,” nørklerier”, billedkunst, smykker og tarotkort, hvor du kan få et kig ind i fremtiden.
Specialøl med navnet ”Banebørster” og ”Sognerødder” fra Dagmarbryggeriet kan nydes på pladsen, men også købes med hjem fra ølboden. Spejderne bygger en historisk lejrplads, hvor nysgerrige børn for et lille beløb kan prøve at være spejder for en dag. Museums Vestsjællands udstilling om Midtbanen kan ses på markedspladsen. Udstillingen fortæller historien og viser fotos fra dengang, Midtbanen blev bygget for ca. 100 år siden.

Markedspladsen åbner fredag kl. 18.00, lørdag åbnes kl. 14, og søndag åbnes kl. 16.30. Fredag og søndag er der mulighed for spisning inden forestillingen og lørdag efter forestillingen.

Billet- og madbestilling på www.vigersted.nemtilmeld.dk  Resterende billetter kan købes ved indgangen.

Efter forestillingen søndag går skuespillere i kostumer, kor og publikum i fakkeltog til Sankt Hansbål på skolens sportsplads, hvor Britta Nielsen, Ringsted Kommune, holder båltalen kl. 20.30, hvorefter bålet tændes.

Det anbefales at medbringe en pude elle tæppe til tilskuerbænkene og tøj efter vejret.

Parkering ved Vigersted Hallen Ågerup 1 eller Vigersted Skole Snekkerupvej 4.

Læs mere på www.vigersted.net/egnsspil2019

 

Udstilling om Midtbanen

Bygning af Midtbanen ved Knudslund

Lørdag den 11. maj kl. 11 åbner en lille udstilling på Torvet i Ringsted med fotos og historier fra dengang, Midtbanen blev bygget. Sammen med udstillingen opstilles et tog, børn kan lege i.

Den Sjællandske Midtbane gik fra Næstved via Ringsted til Frederikssund. Banen skulle sikre en moderne og smidig transport af gods & folk.
Det var vigtigt for de lokalsamfund, banen gik igennem, at få så kort til stationen som muligt.
Det handler teaterstykket ”Banebørster og sognerødder” blandt andet om. I stykket møder vi autentiske personer som førstelærer Simonsen, æggemanden Christian Madsen og hans datter Edith, proprietær Frode Madsen, pastor Gustav Georg Krogh Meyer og høkeren. Vigersted Dilletanterne opfører stykket på Kirkeengen i Vigersted i dagene op til Sct. Hans. Se mere på vigersted.net

En udstilling – og en legeplads
Museum Vestsjælland har i den anledning skabt en udstilling med historier og fotos fra dengang, Midtbanen blev bygget. Du får også en guide til, hvor du den dag i dag kan møde Midtbanen ude i landskabet.
Til børnene bliver der sammen med udstillingen opstillet et flot legetog.

Til udstillingsåbningen byder Museum Vestsjælland på lidt til ganen og man kan møde nogle af skuespillerne fra ”Banebørster og sognerødder” – selvfølgelig i dragterne fra stykket. Blandt andet vil sognefoged Rasmus Larsen (spillet af Torben Ulrich) prøve at opretholde ro og orden på Torvet under udstillingsåbningen!
Bitten Larsen, der har udarbejdet udstillingen, vil fortælle lidt om Midtbanens historie – og Berit Galberg vil fortælle om teaterstykket. Kom og få lidt til ganen og bliv klogere på byens kultur og historie.

Kostumeprøve egnsspil 2019

 

Nye legepladser på Vigersted Skole

På Vigersted Skole starter vi d. 13-03-19 på at etablere nye legepladser.

Den ene kommer til at ligge i forbindelse med den nye tilbygning, vi har fået på boldbanen, og den anden i forbindelse med den allerede eksisterende legeplads ved indskolingen. Området på boldbanen er pt. blevet indhegnet og vi forventer det vil tage et par måneder før begge legepladser er færdigt etableret, om vind og vejr vil det.

Kender du Smukke Torvald?

Status på egnsspil, 23.januar 2019

Vi er gået i gang med prøverne. Egnsspillet bliver til noget. På det sidste er der kommet 10 skuespillere fra nær og fjern.

Men – Kender du Smukke Torvald og Barber Jensen?

Det er de to væsentlige skuespillere vi mangler til egnsspillet i Vigersted – ”Banebørster og Sognerødder – Balladen om en Jernbane.”

Torvald er en ung mand på 18-30 år. Han er banebørste og kommer i stykket til at danne par med Linda, en ung pige med indremissionske forældre. Det er en stor og vigtig rolle.

Barber Jensen er mellem 25 og 60 år gammel. Han er en mindre rolle med sjove replikker og indgår i flokken af iøjnefaldende børster.
Dertil kommer, at vi skal bruge et antal statister til at spille banebørster og lokale landsbyboere. De kommer på prøveplanen i maj og juni.

Spilledatoer: 21. – 22. – 23. juni 2019
Hvis du kender nogen – eller du selv har lyst, så henvend dig til Mathea og Torben, Ågerupvej 26.

tlf. 22 44 85 74 eller 40 50 50 98.

E-mail: mot.jensen@gmail.com

Prøverne er godt i gang hver torsdag i Vigersted Forsamlingshus. Ansøgninger om økonomisk støtte fyger ud til højre og venstre. Der tænkes scenografi og kostumer. Der inviteres til at sætte boder op på festpladsen.

Torben Dan Jensen

BANEBØRSTER OG SOGNERØDDER
– balladen om en jernbane

Skuespillere søges til egnsspil.

 

Torsdag den 10. januar 2019 er fastsat til at være første prøvedag på egnsspillet i Vigersted . teaterstykket hedder ”Banebørster og Sognerødder – Balladen om en jernbane.” Her skal de 29 nuværende skuespillere mødes i Vigersted Forsamlingshus kl. 19.30.

På mødet torsdag vil manuskriptet blive vist frem og læst igennem. På nuværende tidspunkt mangler der 12 skuespillere. Efterfølgende vil vi endnu en gang gå på jagt efter aktører.

Skulle det mod forventning vise sig, at der ikke kan samles det fornødne antal deltagere inden den 17.1, må projektet nedlægges.

Hvis nogle skulle være interesserede i at deltage, kan man bare møde op torsdag. Man er også velkommen til at ringe på telefon 22 44 86 74 eller skrive en mail til mot.jensen@gmail.com.

Teaterstykket er baseret på virkelige hændelser og handler om et sogn, der blev sat på den anden ende, da Den Sjællandske Midtbane skulle anlægges i perioden 1919-1924.

Der var store vanskeligheder med anlægget. Både rent praktisk ved overførslen i Vigersdal, men også i forholdet mellem banebørsterne og den lokale befolkning.

At deltage i egnsspillet stiller nogle krav til deltagerne. Prøverne ligger på torsdage fra kl. 19-21.30 i Vigersted Forsamlingshus. Dertil kommer et intenst prøveforløb i tiden op til Sct. Hans, hvor stykket skal vises frem for offentligheden den 21., 22., og 23. juni. Det sker på Kirkeengen i Vigersted, hvor der også vil blive opbygget en markedsplads.

Af hensyn til stykkets økonomi og fordi dilettanten er en afdeling i Vigersted Idrætsforening  skal deltagerne betale kontingent for at deltage. Børn og unge under uddannelse op til 25 år betaler 150 kr. Voksne skuespillere med replikker betaler 400 kr. og statister uden replikker betaler 200 kr.

Til gengæld er man som deltager med i et givende fællesskab. Det bliver en fest at være med, men det bliver også hårdt arbejde.

På mødet torsdag kan der købes vand og øl, men man er velkomne til selv at medbringe forplejning.

Med venlig hilsen

Torben Jensen

Nyhedsbrev december 2018

Nyhedsbrev december 2018 Søhøjlandet Sjælland.

Det første nyhedsbrev er netop udkommet. Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, så skriv en mail til ph@carlhansens.dk.

Nyhedsbrevet beskriver bl. a det store arbejde som temagrupperne har udført:

 • Temagruppen natur & trafik

Gruppen har bl. a set på muligheden for sammenhængende rekreative og
trafiksikre cykel- og vandrestier mellem de større landsbyer i Søhøjlandet.

De har også set på behovet og ønskerne om at synliggøre områder med trafikale udfordringer. Ikke mindst for de bløde trafikanter og vores børn.

Endelig arbejder gruppen også med muligheden for at etablere en naturpark, hvilket er i tråd med ønskerne fra Ringsted Byråd.

 • Temagruppen faciliteter, idræt og kultur

Temagruppen holdt mange møder for at afklare fælles behov og ønsker inden for idræt og faciliteter.

Gruppen har også arbejdet med at styrke samarbejde omkring lokalhistorie og kultur.

Kirke klædt i sne

Haraldsted Kirke klædt i sne

 • Temagruppen bosætning og dagligvarer

Gruppen prøver at finde nye muligheder for bosætning og synliggøre, hvor der er fødevareproduktion, og måske skabe nye måder at distribuere/markedsføre varerne på.

 • Kommunikationsgruppen

Har især arbejdet med at opbygge den fælles hjemmeside fx ved en meget velbesøgt workshop i september, hvor alle interesserede kunne få et log-in og således være med til at skabe en dynamisk kommunikationsplatfom. Pt arbejder 2 lokalråd og en idrætsforening på at få deres nuværende hjemmesider lagt ind under Søhøjlandets hjemmeside.

Pt arbejdes der med at afholde et møde om outdoor-aktiviteter lørdag d. 26. januar kl. 10 på Vigersted Skole.

Status på egnsspil i Vigersted den 4.12.18

Status på egnsspil.

Vi er nu så langt i forløbet, at vi kan gøre lidt status på egnsspillet. Vi havde et velbesøgt møde i Vigersted Forsamlingshus, hvor der var mange positive tilkendegivelser. Vi fik en del tilmeldinger til spillet, til bodpladsen og til det praktiske arbejde.

Vi må imidlertid konstatere, at der mangler en del skuespillere. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke besætte alle rollerne.

Vi kigger seriøst på omskrivning af stykket, og vi spørger alle, vi kommer i nærheden a,f om de vil være med.

Det handler både om mænd, kvinder og børn. Og så har vi akut mangel på unge. (18-25 år)

Vi har i styregruppen givet os selv en deadline. Vi skal senest den 10. januar, som også er fastsat til første prøvedag, kunne se en realistisk mulighed for at kunne opføre spillet.

Vi beder jer derfor om at forhøre jer i jeres omgangskreds, om der er potentielle deltagere. Både til spillet og som bodholdere – gerne begge dele.

Læs mere på www.vigersted.net . Her har vi lånt plads til vores hjemmeside.

På styregruppens vegne

Mathea og Torben.

Møde i temagruppen Bosætning og Dagligvarer

Hej alle.
Der indkaldes hermed til møde i landsbyklyngegruppen
Bosætning og Dagligvarer
tirsdag 27. november 2018 kl. 19:30
hos Ulrich Hjort Hansen, Kastrupvej 12, Haraldsted, 4100 Ringsted.
Forslag til dagsorden:
 • Status på temagruppen Bosætning og Dagligvarer
 • Emner at arbejde videre med inden for Bosætning
 • Emner at arbejde videre med inden for Dagligvarer
 • Det videre arbejde.

Meld venligst tilbage til mig, hvis du ønsker at deltage: lisbethdue@hotmail.com

Giv gerne invitationen videre til enhver interesseret klyngeborger.

På gensyn og mange hilsener

Lisbeth Due Andersen, Jystrup.

Vejarbejde på Snekkerupvej i Vigersted

 

I forbindelse med skolen vil der i ugerne 41-42 forgå vejarbejde på Snekkerupvej. Det vil stadig være muligt at passere på Snekkerupvej i bil, men der vil kun være ét spor farbart.

Arbejdet udføres for at vi i højere grad kan sikre cyklister og fodgængere som ankommer til skolen.

Tiltagene vil bl.a. være, at der bliver standsning og parkering forbudt på Snekkerupvej, at den hævede flade bliver forlænget og så bliver hele afsætningspladsen ved skolen renoveret.

Hilsen

Vigersted Skole

Informationsmøde om egnsspillet i Vigersted

Egnsspillet i Vigersted.

Til deltagelse i projekt egnsspil i Vigersted inviteres alle interesserede fra Vigersted og fra klyngesamarbejdspartnerne i Kværkeby, Fjellebro,  Jystrup, Valsølille, Allindemagle og Haraldsted. Det kunne være sjovt at vise borgerne i Ringsted Kommune, hvad landområderne kan, når de forener kræfterne.

Kom derfor til informationsmøde torsdag den 25. oktober i Vigersted Forsamlingshus kl. 19.30.

Et egnsspil er et teaterstykke bygget på lokale begivenheder. At spille egnsspil har været udført siden starten af 70erne. I forbindelse med den store kommunalreform dengang, var det nødvendigt at finde lokale historiske holdepunkter frem. Vores egnsspil har fået titlen ”Banebørster og sognerødder – Balladen om en jernbane.” Spillet tager udgangspunkt i den kendsgerning, at der i 1924 blev indviet en jernbane i området – Den Sjællandske Midtbane. Strækningen skulle gå fra Næstved til Hillerød, men den nåede aldrig længere end til Frederikssund. Den fik en vis indflydelse på forholdene i den nordlige del af Ringsted Kommune. De forskellige sogneråd kunne byde ind med stationer – alt efter hvor meget de ville betale. I Vigersted Kommune ville man gerne have en station, men da kommunen var temmelig stor, så kunne man ikke blive helt enig om placeringen af stationen. Den endte på Ortved Stationsvej – midtvejs mellem Ortved og Vigersted. Bygningen ligger der endnu som privat bolig. I Jystrup Kommune var DSB`s plan oprindelig, at banen skulle løbe vest om søen til Valsølille. Sognerådet ville gerne have stationen i Jystrup By og borgerne i Nebs Mølle ville gerne have stationen der. Den fik en placering på Skjoldenæsvej, efter at sognerådet investerede 60.000 kr, og bygningen kan også her ses endnu, hvor den tjener som privat bolig.

I Kværkeby fik ejeren af Knudslund etableret et trinbræt ved sin gård. Det gav muligheder for borgerne, som jo også havde Fjællebro station, som dog hørte til Vestbanen. Et banevogterhus er først for nylig blevet revet ned.

Mens banen blev bygget 1916-1924 var der nye spændende borgere i landsbyerne – de legendariske banebørster, der blev betegnet som ”ikke værende Guds bedste børn”. Sandheden var, at de var en flok frie fugle, der på denne måde kunne tjene til livet. I dag havde de nok fået en diagnose.

I forhold til de lokale fastboende har der været konflikter. Værdierne har været meget forskellige, men der er også udviklet venskaber og romancer mellem grupperne.

Da banen stod færdig, var der muligheder for lokalbefolkningen. Tænk – nu kunne man besøge sin kæreste i Jystrup ved at tage toget både fra Kværkeby og Vigersted. Nu kunne man tage toget til Ringsted med varer til torvet. Nu kunne man sende pakker fra de lokale stationer og trinbrætter. For menigmand var det nye tider. De, der havde bil eller masser af trækkraft var nok mere ligeglade.

Banen blev en begrænset succes og lukkede allerede i 1936. Den har dermed Danmarksrekord i korteste levetid.

Om disse begivenheder handler egnsspillet i Vigersted. Der er brug for mange hænder i projektet. Dels er der skuespillere og statister. Der er 32 taleroller i stykket, som skal suppleres med masseoptrin. Der skal bruges folk til koret. Der skal bruges bodholdere og folk, der vil gå til hånde. Der skal bruges syersker m/k. Der skal bruges scenebyggere. Alt i alt kan op mod 200 deltagere komme i funktion.  Det siger sig selv, at der skal bruges penge på projektet. Budgettet ligger på omkring 200.000, som vi håber, kommer ind via Ringsted Kommune, fonde, sponsorater og kontingenter.

Stykket er skrevet af Mathea og Torben Jensen og bygger på historiske kendsgerninger tilsat fri fantasi.

Kom og hør mere og lad os lave en fest næste sommer.

Spilledatoer:

Fredag den 21. juni, lørdag den 22. juni, søndag den 23. juni (Sct. Hans aften) 2019.