Forfatterarkiv: Lene Lundgren

Støtte fra Ringsted Kommune

Ringsted Kommune støtter op om Natur- og aktivitetshuset i Vrangeskov og vil bidrage med 190.000 kr til driften årligt samt 3 millioner kr til anlæggelsen.

I en artikel i Dagbladet d. 7. december 2021 giver Ringsted Kommune støtte til den årlige drift af Natur- og aktivitetshuset i Vrangeskov.

Natur- og aktivitetshus et skridt nærmere

Der blev klappet i de små hænder, da vi i fredags langt om længe modtog svar om den gode nyhed, at Miljøstyrelsen giver dispensation fra skovloven til opførelse af et Natur- og Aktivitetshus i Vrangeskov. Et længe ventet svar, som vi har glædet os til.

Landsbyklyngen Søskovlandet er et samskabelsesprojekt, der er groet op helt nedefra og med et stort ønske fra borgerne om et nyt mødested i naturen. Og som lykkeligvis også gennem budgetforhandlingerne har bred opbakning på det politiske plan i kommunen. Derfor en stor tak til alle politikere fordi i lytter og bakker projektet op. 

Mødestedet bliver etableret i Vrangeskov ved det gamle traktørsted og er et Natur- og Aktivitetshus. Miljøstyrelsen har bl.a. lagt særlig vægt på, at huset etableres i offentlig ejet skov, at der er tale om et non-profit formål, at det er et bynært multifunktionelt og bæredygtigt hus, som er særligt indpasset i landskabet med sit formsprog og materialevalg ud fra skitseprojektet. 

Huset kommer til at ligge dels på et fladt græsareal, og dels i skrænten ned mod Haraldsted Sø. Det bliver således i to etager, hvor det nedre plan kun er synligt fra sø-siden. Tanken er, at huset ikke bliver bastant og dominerende, hvilket har været et stort ønske fra alle involverede. Netop det som Spektrum Arkitekter har arbejdet rigtig godt med i skitseprojektet. 

Læs hele nyhedsbrevet her.

Sæsonstart i uge 37 i Vigersted Idrætsforening

Vigersted Idrætsforening har sæsonstart i uge 37, hvor der bl.a begynder et helt nyt spændende hold med sjipning, rytme og spring. Holdet er muligt, da VIF har været så heldige at få fat i 5 nye trænere, hvoraf flere har erfaring fra andre idrætsforeninger rundt om i landet. Det er trygt, at de fleste hold således har mere end en træner, der kan hjælpe og supplere hinanden. Derudover er VIF også glade for traditionen med at have juniorhjælpetrænere, der fx henter de 4-6-årige i Vigersted Børnehus, når de skal til gymnastik om tirsdagen kl. 16-17 i Vigersted Hallen.

Nyt hold i sjipning, rytme og spring

Underviseren i sjipning (rope skipping) er Loisie Jensen, som tidligere har været en af de dygtigste i Danmark til rope skipping – og nu er vi så heldige i VIF, at Loisie er villig til at undervise her i Vigersted Hallen hver torsdag kl. 17-18 for alle interesserede 3.-6. klasses elever – både drenge og piger er således velkomne. Holdet henvender sig både til øvede gymnaster og gymnaster, der ikke førhen har gået til gymnastik. Man sjipper både med hvert sit enkeltov, hopper i dobbelte svingerbuer (double dutch) og finder på en masse sjove kombinationer og tricks.

Pige sjipper

VIF tilbyder sjipning, rytme og spring for alle intereserde 3. -6. klasses elever om torsdagen i Vigersted Hallen kl. 17-18

Det eneste det kræver er gå-på-mod og et par indendørs kondisko, da VIF sørger for sjippetovene. I sjippedelen bruges nogle af de spring, som der også øves på holdet. I springdelen vil der fokuseres på de grundlæggende øvelser for at kunne øve/udføre araber, kraftspring, flik-flak og overslag. Opvarmningen vil primært være sammensat af rytmiske øvelser, en blanding af hop, sving, leg, løb, styrke og balance. I rytmedelen vil der også være fokus på at lære at arbejde med et håndredskab (eks. en vimpel), som den anden nye underviser Henny Sostack Hardt har godt styr på fra sin tid i Jelling Idrætsforening. Som hjælpetrænere på dette hold deltager Henny´s døtre, der selv er erfarne gymnaster.

Hold for alle i VIF

VIF tilbyder i den nye sæson hold for alle aldersgrupper. For alle hold gælder det, at alle er velkomne uanset niveau. De yngste kan i selskab med en forældre og eventuelt ældre søskende boltre sig hver lørdag formiddag kl. 9-10 i hele Vigersted Hallen, hvor der god plads til at udfordre motorikken på fx forhindringsbaner. Hele familien kan også gå til inliners en eller to gange om ugen, hvor der øves mange forskellige balance- og behændighedsøvelser som fx hæl/tå og et ben samt trænes comboer (sammensætning af øvelser) på en keglerække. Holdet henvender sig både til nybegyndere og meget øvede freestyle slalom-kørere, der vil udfordre balance og behændighed.

Fra 4. klasse kan unge gå på det populære CrossGym Kidz push up, hvor hele Vigersted Hallen bliver brugt til at dyrke crossgym, der er blanding af gymnastik, styrke og kondition. Træningen er for alle uanset niveau, da alle øvelser bliver tilpasset hver enkelt deltager. Hele kroppen kommer i sving, når der skal skubbes, væltes, trækkes, løbes, kravles og løftes.

Sved på panden, pulsen op og smil på læben kommer der også på Jumping® Fitness holdne og zumba-holdet. Jumping® Fitness dyrkes på små enmandstrampoliner og er en kombination af hurtige og langsomme hop, variationer af traditionelle aerobic trin, dynamiske spurter og ”power sports” elementer. Kompleksiteten af øvelserne garanterer, at hele kroppen vil blive styrket. Deltagere som har ankel, knæ eller hofte skader kan deltage. Trampolinernes design gør nemlig at træningen er low impack, så kroppen ikke udsættes for de “stød” som man oplever ved f.eks. løb. Og børn helt ned til 8 år er også velkomne.
Men for dem der ønsker lidt mindre intens kropsbevægelse, så er yoga-holdet om mandagen i gymnastiksalen på Vigersted Skole meget populært. For folk over 50 år, så er vaksne voksne om torsdagen kl. 9.30-11 i Vigersted Forsamlingshus et godt sted at mødes. For idræt i Vigersted handler også om at være social og have det hyggeligt sammen – og ikke bare at få pulsen op of få sved på panden.

Tilmelding

Man tilmelder sig et hold via klubmodul på forsiden af hjemmesiden www.vigersted-if.dk.

 

Byråd og direktion på besøg i Vrangeskov om nyt Aktivitets- og Naturhus.

Onsdag den 12. august var Ringsted Byråd og direktion på udflugt til Vrangeskov, hvor de fik præsenteret de foreløbige skitser og ideer til Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. Vi håber nu at det samlede byråd vil bakke op om etablering og drift af huset, og bevillige den nødvendige økonomi. Det bliver simpelthen super godt, og et sted som vi alle vil komme til at dele med hinanden.
Styregruppen for vores landsbyklynge har arbejdet ihærdigt siden efteråret, og det blev ikke lettere af, at corona situationen forsøgte at sikke en kæp i hjulet. Arbejdet fortsatte og der er afholdt mange video-møder, og ud af de 14 landsbyklynger som har ansøgt om projektstøtte til skitse- og ideudvikling, er det kun 2 klynger som er “kommet igennem”, hvoraf Søskovlandets projekt er det ene.
Status er nu, at vi lægger sidste hånd på skitser og ideer sammen med Spektrum Arkitekter, hvorefter vi glæder os til at vise det hele til jer på et åbent borgermøde. Og frem til 1. december skal vi arbejde med ansøgning til Realdania/Lokale & Anlægsfonden/DGI om økonomisk støtte til anlæg af huset. Her er en specifik pulje til landsbyklynger på 50 mio kr. og maksimum pr. projekt er 4,5 mio kroner, og det er cirka det som Søskovlandet skal ansøger om.
Så efter nytår håber vi at komme i gang med detalje planlægning, herunder materialer og alt det andet sjove. Forinden skal vi have en hel del tilladelser fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, og der er meget arbejde forbundet hermed. En stor tak skal lyde til alle som har bidraget med ideer og konstruktive forslag. Vi ved at det ikke er alles ønsker som bliver opfyldt, og vi ved også, at det er en laaaaang proces, og vi ved også, at det bliver et super godt mødested.
Vi glæder os – og håber også at I gør det samme.
Fortsat god sommer – gode hilsner fra Styregruppen i Søskovlandet

Landsbyerne i landsbyklyngen Søskovlandet er blevet mere robuste af samarbejde

Landsbyer, der samarbejder i en landsbyklynge, gør den enkelte landsby mere robust. Det viser en evaluering fra Aalborg Universitet, der omhandler etableringen af landsbyklynger i hele Danmark.
Landsbyklyngen Søskovlandet, der omfatter lokalområderne Fjellebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup og Haraldsted-Allindemagle har også glæde af samarbejdet.

Landsbyer står stærkere, når de står sammen.

Det har været grundideen bag Kampagnen Landsbyklynger, hvor DGI, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i perioden 2017-2019 har etableret 24 Landsbyklynger fordelt over hele Danmark. Og den idé er god, viser en evaluering fra Aalborg Universitet. Landsbyklyngerne er etableret i samarbejde med en række af landets kommuner og borgerne i de pågældende landsbyer.
Evalueringen konkluderer, at Landsbyklynger har vist sig som et stærkt strategisk redskab, som giver landsbyerne mere politisk synlighed og som giver dem et volumen, der gør dem mere robuste.
Det betyder, at samarbejde mellem landsbyer i en klynge gør den enkelte landsby mere parat til fremtiden og øger den politiske synlighed omkring livet på landet.
For tingene kommer ikke af sig selv. Det kan de nikke genkendende til i  landsbyklyngen Søskovlandet:
“Det handler kort sagt om udvikling eller afvikling – det midt i mellem er der ikke noget ved. Og udvikling er vejen frem hos os,” siger Ulrich Hjort Hansen, der var med i initiativgruppen omkring landsbyklyngen Søskovlandet og som nu er formand for styregruppen. Landsbyklyngen Søskovlandet ligger i den nordlige
del af Ringsted Kommune.

Fingeren på pulsen

De 24 landsbyklynger er etableret i et samarbejde mellem DGI, Lokale og Anlægsfonden, Realdania og en række af landets kommuner. En landsbyklynge består af en række landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden. De opbygger et samarbejde, hvor de hjælper og støtter hinanden. Og netop de lokale ildsjæle er
helt afgørende for projektet.
”Borgerne og foreningslivet har fingeren på pulsen og ved, hvad der lokalt er brug for. Når borgerne er med til at finde lokale løsninger fremmer det glæden ved at bo i området, samarbejdet og det frivillige engagement”, siger Carsten Blomberg fra DGI.

Nye aktiviteter og en større bane at spille på
Alle landsbyklyngerne har arbejdet med det nye fællesskab, som en landsbyklynge er. Efter 1 ½ år som landsbyklynge mener 81% af de frivillige, der sidder i styregrupperne, at samarbejdet på tværs mellem landsbyerne har højnet deres evner til at arbejde langsigtet med udvikling af deres lokalsamfund.
Sideløbende har klyngerne igangsat nye initiativer og fælles aktiviteter. Aktiviteter, som i høj grad handler om at styrke fællesskabet på tværs og kvaliteten i de tilbud, der er.
Eksempler på fællesarrangementer i landsbyklynger landet over er festivaler, fællesspisninger, børneaktiviteter, tilflytterarrangementer, motions- og idrætsarrangementer, loppe- og fødevaremarkeder, borgermøder og foredrag.
I Søskovlandet har de specifikt prioriteret samarbejde omkring etablering af stier mellem landsbyerne til gående og cyklister. De har fuld gang i etableringen af en Pilot Naturpark, som måske kommer til at hedde Søskovlandet Sjælland, og et udendørs Aktivitets- og Naturhus er på vej. Klyngen har også oprettet en
fælles hjemmeside, der binder landsbyerne og deres aktiviteter bedre sammen.
”Aktivitets- og Naturhuset, som skal ligge i Vrangeskov ved Haraldsted Sø, er der meget stor opbakning til fra hele klyngeområdet og ikke mindst fra politisk hold”, siger Ulrich Hjort Hansen. Landsbyklyngen Søskovlandet er tovholder på projektet og har et fremragende samarbejde med embedsværket i Ringsted Kommune.

Det gamle traktørsted i Vrangeskov er et bindingsværkhus med stråtag

I området omkring det gamle traktørsted i Vrangeskov arbejder Søskovlandet på et etablere et Kultur- og naturhus, hvor man kan mødes.

Samarbejdet med Ringsted Kommune har i den grad givet pote og sammen er de blevet godkendt som Pilot Naturpark under Friluftsrådets koncept for naturparker. Søskovlandet har ydermere modtaget en donation
fra Kommunelærerforeningen i Ringsted på 252.000 kr. Donationen bliver brugt til projektet om det nye
Aktivitets- og Naturhus. ”Det er vi selvfølgelig meget gade for og stolte af” lyder det fra Ulrich Hjorth
Hansen fra styregruppen. Det nye Aktivitets- og Naturhus har ligeledes fået støtte fra Lokale og Anlægsfonden, Realdania og kommunen til videre udvikling af projektet.

Kommunen er en vigtig medspiller
De deltagende landsbyklynger har langt hen ad vejen oplevet meget engagerede kommuner. Netop et velfungerende samarbejde med kommunen vurderes også i evalueringen, som en af nøglerne til at skabe en succesfuld landsbyklynge. Og kommunerne er da også selv tilfredse med projektet.
Således svarer 89 % af kommunerne, at de vil anbefale landsbyklynger til andre kommuner.
For Søskovlandet har det været helt afgørende for de opnåede resultater, at de har haft et fantastisk samarbejde med embedsværket og politikere.
”Vi har flere gange inviteret os selv til møde – dels med embedsværket og dels med politiske udvalg og byråd for at informere, få opbakning, få viden og kompetencer stillet til rådighed og dermed skabe loyalitet til projekterne. Uden den indsats var vi aldring kommet så langt på så kort tid”, siger Ulrich Hjorth Hansen.
Kommunens rolle har primært været at deltage i klyngens møder, hjælpe med at give indblik i, hvordan kommunen fungerer, give sparring på idéer, stille kompetencer til rådighed og være bindeled mellem klyngen og det kommunale system. Grundtanken er, at kommunen understøtter frem for at tage styring, da
ejerskabet i sidste ende skal være hos de deltagende landsbyer.
”Det har været meget positivt at opleve kommunerne som medspillere på denne måde. Når kommunerne sætter klyngesamarbejde på den politiske dagsorden skaber det uden tvivl synlighed for, at der findes et aktivt lokalt miljø. Det gør landsbyerne mere attraktive. På den måde kan kommunerne understøtte lokal
udvikling af landdistrikterne med relativt få midler”, siger Carsten Blomberg fra DGI.

Godt nyt om pilotnaturpark

I disse lidt alvorlige tider for os danskere, er der også ind imellem gode nyheder. Søskovlandet og klyngesamarbejdet har lige fået den gode nyhed, at Ringsted Kommune er blevet tildelt ordningen Pilotnaturpark.

Dette er opnået bl.a. via det store arbejde,der er udført blandt mange deltagende borgere i vores klynge. Ikke mindst via arbejdet frem mod vores Strategiplanfor Søskovlandet Sjælland, som lå færdig lige før sommerferien 2019.Selvfølgelig skal også nævnes vores møde med Friluftsrådet på hovedkontoret i København, hvor naturparken var dagsordenspunktet.

Læs referatet chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.xn--sskovlandet-ggb.dk/wp-content/uploads/2020/04/Godt-nyt-til-S%C3%B8skovlandet-marts-2020.pdf

Referat af borgermøde om natur- og aktivitetshus

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov tiltrak udover pressen også over 50 aktive borgere, der bidrog med mange gode idéer og forslag.

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov tiltrak udover pressen også over 50 aktive borgere, der bidrog med mange gode idéer og forslag.

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov gik over alt forventning. Der mødte en stor flok positive og aktive borgere, foreninger og kommende brugere op. Og de kom med rigtig mange gode idéer. Tusind tak for det.

De fremmødte delte sig op i 4 grupper efter interesse:

 • Gruppe 1: Det stille naturfolk. Fugle, planter, stjernekikkere m.fl.
 • Gruppe 2: De aktive naturdyrkere som spejdere, natur og ungdom, træklatrere m.fl.
 • Gruppe 3: Motionister som løbere, MTB, orienteringsløb, kano- og kajak m.fl.
 • Gruppe 4: Skoler, institutioner, SFO, dagplejemødre, foreninger, menighedsråd, lokalråd m.fl

Læs referatet af mødet her

Støtte til udvikling af aktivitetshus- og naturhus i Vrangeskov

Landsbyer står stærkere, når de samarbejder på tværs af by- og sognegrænser.

Der er behov for bedre og andre mødesteder, som passer til de nye fællesskaber og nye behov. Brugsen og sportshallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet, men der er brug for at tænke nyt. Og det er lige hvad Søskovlandet Sjælland har gjort, fortæller formand for Søskovlandet Sjælland Ulrich Hjort Hansen. Landsbyklyngen nord for Ringsted dækker 4 lokalråd, 6 kirkesogne og 15 landsbyer (Haraldsted-Allindemagle, Jystrup-Valsøllille, Vigersted og Kværkeby-Fjellebro).

I en ny kampagne har Foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden givet tilsagn til Søskovlandet om støtte til at udvikle en idé om et aktivitets- og naturhus i Vrangeskov – gerne i tilknytning til det nuværende og tidligere traktørsted. Styregruppen i Søskovlandet og øvrige interesserede frivillige skal nu til at arbejde videre med deres projektidé til et nyt mødested, så idéen kan vokse til et egentligt projekt, lyder det fra direktør Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden. “I Realdania vil vi være med til at styrke livet og fællesskaberne uden for de store byer. Nogle gange kan selv små tiltag skabe store forandringer – og helt sikkert er det, at de landsbyklynger, der nu får støtte, går forrest med gode, kreative eksempler, som jeg er rigtig spændt på at følge i den kommende tid” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk. 

Otte af projektidéerne handler om at bygge om og transformere eksisterende bygninger, og projektet som vi støtter i Søskovlandet er én af dem – her er det ønsket at nuværende bygninger bliver ombygget og suppleret med nye, og det er præcis det som det kommende arbejde tager fat om. ”Den gode projektidé styrker fritidslivet og tager udgangspunkt i de lokale potentialer, der kan løfte fællesskabet. Vi har opfordret ansøgerne til at tænke videre fra en traditionel idé om hallen eller forsamlingshuset som mødested. Det handler om at bruge kvadratmeterne klogt på tværs af landsbyer og finde på nyt sammen – og det har rigtig mange gjort,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden. 

Projektet i Vrangeskov skal gerne favne den brede befolkning og støtte op om den mere aktive sports del såvel som den mere stille brug af naturen – og være muligt at benytte for alle aldersgrupper. Det er vores håb, at der også bliver plads for naturformidling således, at skoler og institutioner også kan få glæde af det kommende mødested. Projektet går 100% i spænd med de tanker og beslutninger som Ringsted Kommune og politikere har taget, og der er således afsat midler til formålet. Det har været en meget positiv proces sammen med politikere og embedsfolk fra Ringsted Kommune, at opleve så stor og konstruktiv opbakning.

Projektet har modtaget kr. 200.000 fra Realdania/Lokale og Anlægsfonden og 40.000 kr. fra helhedsplanpuljen under Landsbyforum i Ringsted. Fra formanden for Søskovlandet Ulrich Hjort Hansen er der stor glæde at spore:

“Det glæder mig overordentligt, at alle de borgere som har deltaget i Søskovlandets arrangementer, temagrupper, kommunikation mv., og ikke mindst de ca. 1.150 personer som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, nu vil se resultater af arbejdet med landsbyklyngen, for vil skal i arbejdstøjet og begynde med at udvikle ideen til projektet. Vi i styregruppen for Søskovlandet er så glade for, at vi nu skal til det sjove arbejde, og netop med det arbejde som flest borgere efterspørger – nemlig bedre/mere adgang til naturen som vi kan være fælles om og dele med hinanden” og Ulrich udtaler videre 

Det er fedt at de 4 lokalråd bakker op om landsbyklyngen, og hvis jeg skal være helt ærlig så sigter vi efter skyerne i håbet om at ramme trætoppene – det skal forstå således at jeg også kan se en god idé hvis projektet også omfatter en café – det vil være fantastisk hvis vi kan få en sodavand-sandwich og kaffe- kage efter en tur i skoven. Foruden den aktive del som aktivitets- og naturhus støtter vil en café helstøbe projektet.” 

Der vil i den næste fremtid blive inviteret alle interessenter og interesserede personer, så vi kan få alle ideer frem i lyset og alle kan blive hørt – lige fra handicaprådet til spejdere og foreninger og privatpersoner – alle er velkommen. Se mere om Søskovlandet Sjælland på www.søskovlandet.dk Der kan findes mere info om øvrige kreative projekter på dette link: https://realdania.dk/ projekter/moedestedet 

Fakta Realdania og Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om projektudviklingsstøtte til 14 ideer i 11 kommuner. De 14 projektideer er fordelt på 13 landsbyklynger og favner ca. 200 landsbyer og op mod 65.000 borgere. Der er i alt 35 landsbyklynger i Danmark. Landsbyklyngerne modtager mellem 85.000 og 200.000 kr. i støtte til projektudvikling Realdania og Lokale og Anlægsfonden har i alt modtaget 36 ansøgninger fra landsbyklynger fordelt på 28 kommuner. I forlængelse af projektudviklingen kan projekterne ansøge om anlægsmidler hos Realdania og Lokale og Anlægsfonden. 

”Banebørster og Sognerødder – balladen om en jernbane” er klar til opførelse udendørs på Kirkeengen lige midt i Vigersted

Stykket handler om, hvad der skete, da banebørster og ingeniører kom til Vigersted for hundrede år siden og skabte røre i lokalbefolkningen og blandt sognerådsformændene. Det indeholder både kamp og kærlighed, bestikkelse og plattenslageri.

Over 40 skuespillere er på scenen og et kor på 25 medlemmer og 4 musikere skaber den rette stemning med sang og musik.

Gruppebillede af egnsspilsskuespillerne

Gruppebillede af skuespillerne til egnsspillet “Banebørster og sognerødder” i 2019.
Foto Kim Formsgaard

Egnsspillet opføres fredag d. 21. juni kl. 19.30, lørdag d. 22. juni kl. 15.00 og søndag d. 23. juni kl. 18.00. Kirkeengen omdannes til en markedsplads med boder med mad og drikke, kaffe og kage.

De øvrige boder indeholder trædrejer, keramik, brugskunst, pileflet og lys,” nørklerier”, billedkunst, smykker og tarotkort, hvor du kan få et kig ind i fremtiden.
Specialøl med navnet ”Banebørster” og ”Sognerødder” fra Dagmarbryggeriet kan nydes på pladsen, men også købes med hjem fra ølboden. Spejderne bygger en historisk lejrplads, hvor nysgerrige børn for et lille beløb kan prøve at være spejder for en dag. Museums Vestsjællands udstilling om Midtbanen kan ses på markedspladsen. Udstillingen fortæller historien og viser fotos fra dengang, Midtbanen blev bygget for ca. 100 år siden.

Markedspladsen åbner fredag kl. 18.00, lørdag åbnes kl. 14, og søndag åbnes kl. 16.30. Fredag og søndag er der mulighed for spisning inden forestillingen og lørdag efter forestillingen.

Billet- og madbestilling på www.vigersted.nemtilmeld.dk  Resterende billetter kan købes ved indgangen.

Efter forestillingen søndag går skuespillere i kostumer, kor og publikum i fakkeltog til Sankt Hansbål på skolens sportsplads, hvor Britta Nielsen, Ringsted Kommune, holder båltalen kl. 20.30, hvorefter bålet tændes.

Det anbefales at medbringe en pude elle tæppe til tilskuerbænkene og tøj efter vejret.

Parkering ved Vigersted Hallen Ågerup 1 eller Vigersted Skole Snekkerupvej 4.

Læs mere på www.vigersted.net/egnsspil2019

 

Sommer-inliners i Vigersted

Sommer-inliners i Vigersted

Vigersted Idrætsforening tilbyder som noget nyt i år både nye og gamle medlemmer at kunne stå på inliners fra juni og hele sommeren til og med uge 36. Freestyle-slalom-holdet dyrker avanceret slalom-kørsel på kegler, men nybegyndere kan også være med. Nybegyndere øver især bremse- og balance-øvelser og kan hurtigt lære at køre over en rampe. Ofte vil der også være tid til en gang fangeleg eller rulle-hockey, hvor alle kan være med. De mere øvede træner fx i at løbe baglæns (også på et ben) og lave såkaldte comboer på kegle-baner.

Vigertsed IF inliners hold øver slalom på kegler

Vigertsed IF inliners hold øver slalom på kegler

Holdet henvender sig primært til familier, hvor alle uanset niveau kan blive tilpas udfordret i hyggeligt selskab med familien. Teenagere, der kan stå stabilt på inliners, er også velkomne alene – men det er faktisk sjovt at dyrke udfordrende motion sammen med sin teenager. Alle på holdet har sikkerhedsudstyr på (inkl. hjelm) og man medbringer selv inliners. Hvis man har behov for nye inliners, så kontakt først træneren.

Træningen foregår indendørs i Vigersted Hallen, men hvis vejret er til det, kan træningen også flyttes uden for.

Det foregår tirsdag kl. 17-18.15 og/eller lørdag kl. 9-11 i Vigersted Hallen. Det koster kun 200 kr for hele familien for begge dage.

Tilmelding via hjemmesiden Vigersted-If. (https://vigerstedifgymnastik.klub-modul.dk/cms/ProfileMaintainEnrollment.aspx?TeamID=8)

Man er naturligvis altid velkommen til at få en prøvetime eller ringe til træneren Thomas Lausten på 72 48 26 49.

Møde i klyngetemagruppen ”Bosætning og Dagligvarer”

Tirsdag 7. maj 2019 kl. 19:30 i Vigerstedhallens Cafeteria, Ågerupvej, Vigersted.

Dagsorden.

1) Bosætning. Forhåbentlig nye informationer om bofællesskab og Ecovillage i Jystrup og om projektet på Produktionsskolen i Haraldsted. Er der mon nogen, som kender til arealer, hvor der kan laves seniorboliger eller mindre bofællesskaber?

2) Dagligvarer.

a) Sidste nyt fra Dagli’Brugsen i Jystrup.

b) Ser Dagli’Brugsen et interessefællesskab med Søskovlandet?

c) Har Dagli’Brugsen idéer til hvordan viden om klyngens fødevareproducenter kan bruges?

d) Information om fødevareproducenter: meld gerne ind til Lisbeth (lisbethdue@hotmail.com) ang. lokale producenter eller mød op og fortæl 7/5.

3) Aktivitet omkring bæredygtighed for madvarer, madkultur og fællesspisning.

4) Anden aktivitet omkring dagligvarer – hvad kan samle på tværs af landsbyerne? F.eks. konkurrence, madopskrifter, gode tips, råd til hønsehold m.m.

Tilmelding til Lisbeth Due Andersen (lisbethdue@hotmail.com). Du er også velkommen uden tilmelding.

 

Familiespejder

Skeespejderne laver spejderaktiviteter for de alleryngste og deres forældre. Vi leger, laver bål, bager snobrød, bygger huler, går på skattejagt, bliver beskidte, klatrer i træer, finder spor i skoven, samarbejder, bliver trætte, griner og løber stærkt.

Familiespejder

Skeespejderne laver familiespejder for alle interesserede med børn under 6 år.

Hvis I har lyst til at prøve kræfter med nogle af spejderlivets mange aktiviteter med udgangspunkt i familiens trygge rammer, så kom og vær med.

Familiespejder er friluftsliv for hele familien. Det er en god og hyggelig måde at tilbringe formiddagen sammen på i det fri. Eneste krav er, at det yngste barn er under 6 år.

Vi mødes hver 3. lørdag ved Skeespejderne, Skeevej 44. Læs mere og tilmeld jer på www.skeespejderne.dk

23. marts (9.30-12.00)
13. april (9.30-12.00)
11. maj (9.30-12.00)
1. juni (9.30-12.00)
19. juni (fra kl. 18.)

Behovsafklaringsrunde i temagruppen faciliteter, kultur og idræt

Der er brug for at afklare, hvilke behov for faciliteter, der er i Søhøjlandet.

Derfor laver vi en behovsafklaringsrunde i hvert af de fire lokalområder, hvor en repræsentant for hvert lokalområde deltager samt alle andre, der gerne vil bidrage til en behovsafklaring i lokalområdet er hjertelig velkomne. Der er ingen tilmelding – bare kom og giv jeres besyv med!

·       Tirsdag d. 22/1 kl. 19.00-20.30 er der møde i Jystryp/Valsølille i Aktivitetshuset, Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup

·       Tirsdag d. 19/2 kl. 19.00-20.30 er der møde i Vigersted på Vigersted Skole på Ågerupvej 2, 4100 Ringsted.

·       Torsdag d. 7/3 kl. 19.00-20.30 er der møde i Kværkeby/Fjellebro (sted følger)

·       Tirsdag d. 19/3 kl. 19.00-20.30 er der møde i Haraldsted/Alillindelille (sted følger)

Møderne er åbent for alle interesserede, der ønsker at bidrage med en oversigt over aktiviteter, mødesteder samt hvad, der foregår hvornår i hver af de fire lokalområder i Søhøjlandet

Dagsorden
·       Oversigt over aktiviteter (fra fx idræt, spejder, skydning, ridning og kulturelle aktiviteter mv).

·       Mødesteder/aktivitetssteder (fx gymnastiksale, forsamlingshuse, spejderhytter, klubhuse mv).

·       Aktiviteter over dagen, ugen og året (hvornår der fx er fodbold, gymnastik, julemarked, høstmarked, landsbyfester/skolefester, revy/skuespil, gymnastikopvisning osv).

Vi gælder os alle 4 til at komme i gang igen med temagruppen faciliteter, kultur og idræt.
Med venlig hilsen

Finn Andersen (Kværkeby/Fjellebro), Lasse Bremer (Jystrup/Valsølille), Ulrich Hjort Hansen (Haraldsted/Allindelille) og Thomas Lausten (Vigersted)

Nyhedsbrev december 2018

Nyhedsbrev december 2018 Søhøjlandet Sjælland.

Det første nyhedsbrev er netop udkommet. Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, så skriv en mail til ph@carlhansens.dk.

Nyhedsbrevet beskriver bl. a det store arbejde som temagrupperne har udført:

 • Temagruppen natur & trafik

Gruppen har bl. a set på muligheden for sammenhængende rekreative og
trafiksikre cykel- og vandrestier mellem de større landsbyer i Søhøjlandet.

De har også set på behovet og ønskerne om at synliggøre områder med trafikale udfordringer. Ikke mindst for de bløde trafikanter og vores børn.

Endelig arbejder gruppen også med muligheden for at etablere en naturpark, hvilket er i tråd med ønskerne fra Ringsted Byråd.

 • Temagruppen faciliteter, idræt og kultur

Temagruppen holdt mange møder for at afklare fælles behov og ønsker inden for idræt og faciliteter.

Gruppen har også arbejdet med at styrke samarbejde omkring lokalhistorie og kultur.

Kirke klædt i sne

Haraldsted Kirke klædt i sne

 • Temagruppen bosætning og dagligvarer

Gruppen prøver at finde nye muligheder for bosætning og synliggøre, hvor der er fødevareproduktion, og måske skabe nye måder at distribuere/markedsføre varerne på.

 • Kommunikationsgruppen

Har især arbejdet med at opbygge den fælles hjemmeside fx ved en meget velbesøgt workshop i september, hvor alle interesserede kunne få et log-in og således være med til at skabe en dynamisk kommunikationsplatfom. Pt arbejder 2 lokalråd og en idrætsforening på at få deres nuværende hjemmesider lagt ind under Søhøjlandets hjemmeside.

Pt arbejdes der med at afholde et møde om outdoor-aktiviteter lørdag d. 26. januar kl. 10 på Vigersted Skole.

Juletræsfest i Vigersted Forsamlingshus

Søndag d. 2. december kl. 15-16.30 inviterer Vigersted Idrætsforening vanen tro ALLE interesserede til at deltage i årets juletræsfest i Vigersted Forsamlingshus.
Vi skal danse om juletræet og der serveres gløgg, juice og æbleskiver. julemanden kigger måske også forbi?
Nisseklædte børn danser om juletræet i Vigersted Forsamlingshus

Der danses om juletræet og julemanden kommer på besøg i Vigersted forsamlingshus, når VIF inviterer ALLE interessede til juletræsfest.Pris 25 kr pr. person.
Tilmelding inden 30/11 via mobilepay 49730 (Vigersted IF) – husk navn

Vi glæder os til at se jer alle
Mvh Vigersted Idrætsforening

Arbejdsmøde i kommunikationsgruppen

ALLE der har lyst til at bidrage til hjemmesiden kan deltage i mødet mandag d. 12. november kl. 19 på Ellebæksvej 1

Seks mødedeltagere samlet privat

Kommunikationsgruppen er samlet til møde privat Med Thomas fra Infoland (nr. to fra venstre). Kommunikationsgruppen består af Lene Lundgren, Ulrick Hjort Hansen, Kurt K. Andersen, Peter Hansen og Thomas Lausten

Medbring egen pc

Tilmelding: lene74lundgren@gmail.com

Møde om egnsspil torsdag d. 25/10 kl. 19.30

Egnsspillet “Banebørster og sognerødder” lægger ud med et informationsmøde torsdag den 25. oktober i Vigersted Forsamlingshus kl. 19.30.

Til deltagelse i projekt egnsspil i Vigersted inviteres alle interesserede fra Vigersted og fra klyngesamarbejdspartnerne i Kværkeby, Fjellebro,  Jystrup, Valsølille, Allindemagle og Haraldsted. Det kunne være sjovt at vise borgerne i Ringsted Kommune, hvad landområderne kan, når de forener kræfterne.

Gruppebillede af Vigersted dilettant

Revy-holdet bag Vigersted IF dilettant er her samlet.

Et egnsspil er et teaterstykke bygget på lokale begivenheder. At spille egnsspil har været udført siden starten af 70erne. I forbindelse med den store kommunalreform dengang, var det nødvendigt at finde lokale historiske holdepunkter frem. Vores egnsspil har fået titlen ”Banebørster og sognerødder – Balladen om en jernbane.” Spillet tager udgangspunkt i den kendsgerning, at der i 1924 blev indviet en jernbane i området – Den Sjællandske Midtbane. Strækningen skulle gå fra Næstved til Hillerød, men den nåede aldrig længere end til Frederikssund. Den fik en vis indflydelse på forholdene i den nordlige del af Ringsted Kommune. De forskellige sogneråd kunne byde ind med stationer – alt efter hvor meget de ville betale. I Vigersted Kommune ville man gerne have en station, men da kommunen var temmelig stor, så kunne man ikke blive helt enig om placeringen af stationen. Den endte på Ortved Stationsvej – midtvejs mellem Ortved og Vigersted. Bygningen ligger der endnu som privat bolig. I Jystrup Kommune var DSB`s plan oprindelig, at banen skulle løbe vest om søen til Valsølille. Sognerådet ville gerne have stationen i Jystrup By og borgerne i Nebs Mølle ville gerne have stationen der. Den fik en placering på Skjoldenæsvej, efter at sognerådet investerede 60.000 kr, og bygningen kan også her ses endnu, hvor den tjener som privat bolig.

I Kværkeby fik ejeren af Knudslund etableret et trinbræt ved sin gård. Det gav muligheder for borgerne, som jo også havde Fjællebro station, som dog hørte til Vestbanen. Et banevogterhus er først for nylig blevet revet ned.

Mens banen blev bygget 1916-1924 var der nye spændende borgere i landsbyerne – de legendariske banebørster, der blev betegnet som ”ikke værende Guds bedste børn”. Sandheden var, at de var en flok frie fugle, der på denne måde kunne tjene til livet. I dag havde de nok fået en diagnose.

I forhold til de lokale fastboende har der været konflikter. Værdierne har været meget forskellige, men der er også udviklet venskaber og romancer mellem grupperne.

Da banen stod færdig, var der muligheder for lokalbefolkningen. Tænk – nu kunne man besøge sin kæreste i Jystrup ved at tage toget både fra Kværkeby og Vigersted. Nu kunne man tage toget til Ringsted med varer til torvet. Nu kunne man sende pakker fra de lokale stationer og trinbrætter. For menigmand var det nye tider. De, der havde bil eller masser af trækkraft var nok mere ligeglade.

Banen blev en begrænset succes og lukkede allerede i 1936. Den har dermed Danmarksrekord i korteste levetid.

Om disse begivenheder handler egnsspillet i Vigersted. Der er brug for mange hænder i projektet. Dels er der skuespillere og statister. Der er 32 taleroller i stykket, som skal suppleres med masseoptrin. Der skal bruges folk til koret. Der skal bruges bodholdere og folk, der vil gå til hånde. Der skal bruges syersker m/k. Der skal bruges scenebyggere. Alt i alt kan op mod 200 deltagere komme i funktion.  Det siger sig selv, at der skal bruges penge på projektet. Budgettet ligger på omkring 200.000, som vi håber, kommer ind via Ringsted Kommune, fonde, sponsorater og kontingenter.

Stykket er skrevet af Mathea og Torben Jensen og bygger på historiske kendsgerninger tilsat fri fantasi.

Kom og hør mere og lad os lave en fest næste sommer.

Spilledatoer:

Fredag den 21. juni, lørdag den 22. juni, søndag den 23. juni (Sct. Hans aften) 2019.

Møde i temagruppe om bosætning og dagligvarer

Temagruppe-mødet om bosætning og dagligvarer mandag d. 22. oktober er desværre aflyst. Hvis du har interesse for emnet , så kontakt lisbethdue@hotmail.com. Æbler i kassevisSå forsøger vi at finde en ny dato, hvor ALLE med interesse for bosætning og dagligvarer inviteres, så vi får taget pulsen på, hvem der har lyst til at være med, samt hvad hver enkel kan bidrage med. Man behøver ikke at have været med før for at kunne deltage.

Forslag til dagsorden:

– status på temagruppen

– emner at arbejde videre med inden for bosætning

– emner at arbejde videre med inden for dagligvarer

– det videre arbejde

 

Ansøg om støtte til dit barns fritidsaktivitet

Puljen er til børn i alderen op til 15 år og kan søges, hvis du bor i Ringsted Kommune. Du kan søge så længe, som der er penge i puljen, så det foregår efter først-til-mølle-princippet. Pjece Pulje til børns fritidsaktiviteter

Kan du få støtte?

Du kan søge om støtte til dit barn, hvis din familie opfylder ét eller flere af de følgende kriterier:

 • Familier, hvor én eller begge forældre er på en midlertidig offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse
 • Familier, hvor kun én forælder har en indtægt, som er i form af ressourceforløb, førtidspension eller ledighedsydelse uden biindtægt.

Du kan både søge til børn, der gerne vil starte på en fritidsaktivitet, og til børn, der allerede har en fritidsaktivitet.

Regler for at få støtte

 • Din families samlede indtægt må ikke overstige ydelsen for de nævnte ydelser.
 • Støtten kan gives til deltagelse i fritidsaktiviteter som f.eks. spejder, alle former for sport og idræt, musikskole, ungdomsskole, m.v.
 • Støtten kan dække udgifter til betaling af kontingent, stævnedeltagelse, sportstøj og andet udstyr til aktiviteten.
 • Støtten udbetales til din NemKonto når du har afleveret regning eller kvittering for udgiften til din sagsbehandler.
 • Bevillingen følger et kalenderår, du kan derfor ikke søge for udgifter fra tidligere år, men kun i indeværende år.

Pjece Pulje til børns fritidsaktiviteter

Mangler du financering af et kulturprojekt?

Gruppebillede af Vigersted dilettant

Revy-holdet bag Vigersted IF dilettant er her samlet.

Landområdernes Kulturpulje 2018 + 2019 har ansøgningsfrist den 15. oktober, så ligger du inde med en kulturel
begivenhed, kulturelt arrangement mv. så læs evt. vedhæftede ansøgningsskema og retningslinjer for
tildeling af puljemidler.
Har du evt. spørgsmål så kan du kontakte Marianne Marott Olsen hos Ringsted Kommune.
God fornøjelse – hilsen Styregruppen for Søhøjlandet

Fælles hjemmesideworkshop i Søhøjlandet 17. september kl. 18.30

Seks mødedeltagere samlet privat

Kommunikationsgruppen er samlet til møde privat Med Thomas fra Infoland (nr. to fra venstre). Kommunikationsgruppen består af Lene Lundgren, Ulrick Hjort Hansen, Kurt K. Andersen, Peter Hansen og Thomas Lausten

Alle foreninger, skoler, børneinstitutioner, erhvervsdrivende, menighedsråd mv i Søhøjlandet inviteres hermed til en fælles hjemmesideworkshop, hvor vi sammen skal have denne hjemmeside op at stå.

Landsbyklyngen Søhøjlandet – firkløveren på Sjælland, der dækker de fire sogne Jystrup, Haraldsted, Kværkeby og Vigersted er ved at oprette en fælles hjemmeside, der skal være et digitalt samlingspunkt med oversigt og kalender for ALLE aktiviteter i området.

Derfor tilbydes alle interessenter, at blive forfattere på hjemmesiden for at få så mange korrekte og kontinuerligt opdaterede informationer som muligt.

Det betyder, at f.eks Vigersted Idrætsforening stiller med en person, der vil være ansvarlig for at links, tekst og billeder på Søhøjlandets hjemmeside, som omhandler VIF, er korrekte og begivenheder bliver skrevet ind i den fælles kalender. Det kræver ikke mange digitale færdigheder at lære at opdatere hjemmesiden, og alle får deres eget brugernavn og adgangskode.

ALLE, der således er interesserede i at lære, hvordan man lægger indlæg op og retter i dem igen, inviteres derfor til workshop med Infoland på Vigersted Skole mandag d. 17. september kl. 18.30.

 • Man kan med fordel have en kort tekst (evt. med billede) med på dagen samt egen PC.

Vi vil meget gerne have en tilbagemelding til lene74lundgren@gmail inden d. 1. september på hvem, der kommer, samt hvilke(n) forening mv, som vedkommende repræsenterer, så vi kan være sikre på at få alle interesserede med.