Landsbyerne i landsbyklyngen Søskovlandet er blevet mere robuste af samarbejde

Landsbyer, der samarbejder i en landsbyklynge, gør den enkelte landsby mere robust. Det viser en evaluering fra Aalborg Universitet, der omhandler etableringen af landsbyklynger i hele Danmark.
Landsbyklyngen Søskovlandet, der omfatter lokalområderne Fjellebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup og Haraldsted-Allindemagle har også glæde af samarbejdet.

Landsbyer står stærkere, når de står sammen.

Det har været grundideen bag Kampagnen Landsbyklynger, hvor DGI, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i perioden 2017-2019 har etableret 24 Landsbyklynger fordelt over hele Danmark. Og den idé er god, viser en evaluering fra Aalborg Universitet. Landsbyklyngerne er etableret i samarbejde med en række af landets kommuner og borgerne i de pågældende landsbyer.
Evalueringen konkluderer, at Landsbyklynger har vist sig som et stærkt strategisk redskab, som giver landsbyerne mere politisk synlighed og som giver dem et volumen, der gør dem mere robuste.
Det betyder, at samarbejde mellem landsbyer i en klynge gør den enkelte landsby mere parat til fremtiden og øger den politiske synlighed omkring livet på landet.
For tingene kommer ikke af sig selv. Det kan de nikke genkendende til i  landsbyklyngen Søskovlandet:
“Det handler kort sagt om udvikling eller afvikling – det midt i mellem er der ikke noget ved. Og udvikling er vejen frem hos os,” siger Ulrich Hjort Hansen, der var med i initiativgruppen omkring landsbyklyngen Søskovlandet og som nu er formand for styregruppen. Landsbyklyngen Søskovlandet ligger i den nordlige
del af Ringsted Kommune.

Fingeren på pulsen

De 24 landsbyklynger er etableret i et samarbejde mellem DGI, Lokale og Anlægsfonden, Realdania og en række af landets kommuner. En landsbyklynge består af en række landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden. De opbygger et samarbejde, hvor de hjælper og støtter hinanden. Og netop de lokale ildsjæle er
helt afgørende for projektet.
”Borgerne og foreningslivet har fingeren på pulsen og ved, hvad der lokalt er brug for. Når borgerne er med til at finde lokale løsninger fremmer det glæden ved at bo i området, samarbejdet og det frivillige engagement”, siger Carsten Blomberg fra DGI.

Nye aktiviteter og en større bane at spille på
Alle landsbyklyngerne har arbejdet med det nye fællesskab, som en landsbyklynge er. Efter 1 ½ år som landsbyklynge mener 81% af de frivillige, der sidder i styregrupperne, at samarbejdet på tværs mellem landsbyerne har højnet deres evner til at arbejde langsigtet med udvikling af deres lokalsamfund.
Sideløbende har klyngerne igangsat nye initiativer og fælles aktiviteter. Aktiviteter, som i høj grad handler om at styrke fællesskabet på tværs og kvaliteten i de tilbud, der er.
Eksempler på fællesarrangementer i landsbyklynger landet over er festivaler, fællesspisninger, børneaktiviteter, tilflytterarrangementer, motions- og idrætsarrangementer, loppe- og fødevaremarkeder, borgermøder og foredrag.
I Søskovlandet har de specifikt prioriteret samarbejde omkring etablering af stier mellem landsbyerne til gående og cyklister. De har fuld gang i etableringen af en Pilot Naturpark, som måske kommer til at hedde Søskovlandet Sjælland, og et udendørs Aktivitets- og Naturhus er på vej. Klyngen har også oprettet en
fælles hjemmeside, der binder landsbyerne og deres aktiviteter bedre sammen.
”Aktivitets- og Naturhuset, som skal ligge i Vrangeskov ved Haraldsted Sø, er der meget stor opbakning til fra hele klyngeområdet og ikke mindst fra politisk hold”, siger Ulrich Hjort Hansen. Landsbyklyngen Søskovlandet er tovholder på projektet og har et fremragende samarbejde med embedsværket i Ringsted Kommune.

Det gamle traktørsted i Vrangeskov er et bindingsværkhus med stråtag

I området omkring det gamle traktørsted i Vrangeskov arbejder Søskovlandet på et etablere et Kultur- og naturhus, hvor man kan mødes.

Samarbejdet med Ringsted Kommune har i den grad givet pote og sammen er de blevet godkendt som Pilot Naturpark under Friluftsrådets koncept for naturparker. Søskovlandet har ydermere modtaget en donation
fra Kommunelærerforeningen i Ringsted på 252.000 kr. Donationen bliver brugt til projektet om det nye
Aktivitets- og Naturhus. ”Det er vi selvfølgelig meget gade for og stolte af” lyder det fra Ulrich Hjorth
Hansen fra styregruppen. Det nye Aktivitets- og Naturhus har ligeledes fået støtte fra Lokale og Anlægsfonden, Realdania og kommunen til videre udvikling af projektet.

Kommunen er en vigtig medspiller
De deltagende landsbyklynger har langt hen ad vejen oplevet meget engagerede kommuner. Netop et velfungerende samarbejde med kommunen vurderes også i evalueringen, som en af nøglerne til at skabe en succesfuld landsbyklynge. Og kommunerne er da også selv tilfredse med projektet.
Således svarer 89 % af kommunerne, at de vil anbefale landsbyklynger til andre kommuner.
For Søskovlandet har det været helt afgørende for de opnåede resultater, at de har haft et fantastisk samarbejde med embedsværket og politikere.
”Vi har flere gange inviteret os selv til møde – dels med embedsværket og dels med politiske udvalg og byråd for at informere, få opbakning, få viden og kompetencer stillet til rådighed og dermed skabe loyalitet til projekterne. Uden den indsats var vi aldring kommet så langt på så kort tid”, siger Ulrich Hjorth Hansen.
Kommunens rolle har primært været at deltage i klyngens møder, hjælpe med at give indblik i, hvordan kommunen fungerer, give sparring på idéer, stille kompetencer til rådighed og være bindeled mellem klyngen og det kommunale system. Grundtanken er, at kommunen understøtter frem for at tage styring, da
ejerskabet i sidste ende skal være hos de deltagende landsbyer.
”Det har været meget positivt at opleve kommunerne som medspillere på denne måde. Når kommunerne sætter klyngesamarbejde på den politiske dagsorden skaber det uden tvivl synlighed for, at der findes et aktivt lokalt miljø. Det gør landsbyerne mere attraktive. På den måde kan kommunerne understøtte lokal
udvikling af landdistrikterne med relativt få midler”, siger Carsten Blomberg fra DGI.

One thought on “Landsbyerne i landsbyklyngen Søskovlandet er blevet mere robuste af samarbejde

  1. Pingback: Nyt fra søskovlandet | Jystrup - midt på Sjælland

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *